Nå får du snart den nye – og fjerde – søppeldunken

Ny løsning skal få deg til å resirkulere mer glass- og metallemballasje.

Nå skal samtlige husstander i Kristiansand ha fire dunker for sortering av avfall, deriblant én ny for sortering av glass- og metallemballasje (med burgunderrødt lokk).   Foto: Tormod Flem Vegge

I løpet av få uker skal alle husstander i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla få utlevert en fjerde søppeldunk, denne skal brukes til å samle og sortere rein glass- og metallemballasje.