– Vi må bygge smartere og mer kompakt

Liv-Marit Løvdal Engbu mener at framtidas leilighetsbygg må tilpasset flere målgrupper. – Vi må legge til rette slik at folk i ulike faser av livet kan bo sammen som naboer. Det er bra for bofellesskapet, sier arkitekten.

Liv-Marit Løvdal Engbu mener det er viktig å legge til rette for ulike typer bomiljø med gode kvalitative uterom.   Foto: privat

Hva er ditt beste råd til folk som er på jakt etter et nytt sted å bo?