Boligprisene: – Aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år

Men overraskende moderat boligprisstigning forrige måned.

PRISENE STEG: Boligprisstatistikken for august 2018 viser at de nominelle prisene steg med 0,8 prosent. Her boliger i Kværnerbyen i Oslo.  Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for august. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering, viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Tallene er svakere enn det analytikerne hadde forventet, i en boligmåned som pleier å være årets sterkeste.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, er likevel ikke overrasket:

– Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene. Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, sier Dreyer.

Kristiansand hadde sterkest utvikling i prisene i august med en oppgang på 2,4 prosent. Størst fall hadde Bergen med en nedgang på 0,9 prosent. Det var nedgang i boligprisene også i Oslo.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 5,2 prosent, mens Bergen har svakest 12 måneders vekst med en nedgang på 0,5 prosent.

Se hvordan prisene går i landets største byer lenger ned i saken.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.   Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Flere solgte boliger

I august ble det solgt 9453 boliger i Norge. Det er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år, kommenterer Dreyer.

Det ble lagt ut 12.754 boliger for salg, noe som 7,7 prosent flere sammenlignet med august i fjor.

Regionale forskjeller


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo- 0,6%3,4%45,7%
Bergen-0,9%-0,5%14,6%
Trondheim1,8%-0,1%16,4%
Stavanger m/ omegn2,2%0,6%-9,9%
Tromsø2,1%1,6%30,9%
Kristiansand2,4%2,2%7,7%
Nasjonalt0,8%2,2%27,1%

Oslo

Prisnedgang på -0,6 prosent:

– På bakgrunn av den sterke oppgangen i juli, var det ingen overraskelse at det kom en prisnedgang nå. Mange nye boliger har kommet ut i markedet, og det er moderasjon i prisutviklingen i hovedstaden nå, sier Dreyer.

Bergen

Prisnedgang på −0,9 prosent:

– Det er en tydelig moderasjon i prisutviklingen i Bergen, det har vært tilnærmet flatt de siste fire månedene og vi forventer en prisnedgang utover året, sier Dreyer.

Trondheim

Prisvekst på 1,8 prosent:

– Vi forventer at den nominelle utviklingen vil gå ned i månedene som kommer på grunn av den høye tilbudssiden. Vi må tilbake til 2008 for å finne like mange boliger til salgs i markedet, sier Dreyer.

Stavanger

Prisvekst på 2,2 prosent:

– Her korrigerer vi en veldig svak juli måned. Det er stabilt høy tilbudsside og det har gitt en veldig moderat prisutvikling i prisene. Vi tror dette vil vedvare i månedene som kommer, og kanskje vil vi se en prisnedgang, sier Dreyer.

Lenger salgstid

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i august i år. Det er syv dager færre enn i samme måned i 2017, viser tallene.

Raskest salgstid hadde Oslo og Drammen med omegn med 27 dager, tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 96 dager.

– Oslo går inn for landing

August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet, mener Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg bedre tid enn i mer opphetede markeder. Et godt utvalg av både nye og brukte boliger gjør at forbrukerne har mer å velge i og kan treffe bedre beslutninger, sier administrerende direktør, Carl O. Geving.

Han mener det er godt å se at markedsutviklingen normaliseres etter en vår med relativt sterk vekst i flere regioner.

– Dette gjelder særlig Oslo som nå ser ut til på gå inn for landing etter en litt for sterk vekst i første halvår. Det er et sunnhetstegn om vi får en noe svakere prisutvikling i høsthalvåret, og vil i så fall bidra til en mer bærekraftig prisutvikling over tid.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Prisoppgang på OBOS-leiligheter

Tidligere denne uken kunne OBOS melde om en prisvekst i august på 1,5 prosent i Oslo.

I august var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62.644 kroner. Dette er 2,2 prosent mer enn i august 2017.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.806 kroner i august. Dette er 1,1 prosent høyere enn i august i fjor.

Prisene for OBOS-tilknyttede boliger har steget med 10,7 prosent hittil i år.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

På forsiden nå