Boligprisene for juni: Slik gikk det med boligsalget

Prisene sank i juni. – Trenden med moderat vekst fortsetter.

Så langt i 2019 har det vært en moderat prisutvikling i kombinasjon med rekordhøy aktivitet i boligmarkedet, ifølge Eiendom Norge. Trenden har fortsatt i juni.   Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge sank nominelt med 0,2 prosent i juni 2019. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene opp med 0,6 prosent.

Juni er normalt en av årets svakeste måneder. Boligprisenes stigning er moderate, ifølge Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Juni bekrefter trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år. Trenden med moderat vekst fortsetter i juni. Det overrasker kanskje at vi ikke har større nedgang i juni, sier Dreyer.

  • Sterkest sesongkorrigert vekst hadde Oslo og Ålesund med omegn med 1,3 prosent. Svakest var Bergen med flat vekst.
  • Den sterkeste tolvmånedersveksten hadde Fredrikstad/Sarpsborg med oppgang på 5,2 prosent, mens Bergen var svakest også der med oppgang 0,3 prosent.
  • Gjennomsnittlig omsetningstid var 42 dager, fire dager flere enn samme tid i fjor. Det tok lengst tid i Kristiansand med 62 dager og raskest i Bodø med Fauske med 19 dager.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Boligprisene etter sommeren

Nedgangen vil fortsette utover juli og stige igjen i midten av august, mener Dreyer. Deretter vil prisene stige utover høsten.

Årsaken til at boligmarkedet går noe tregt er at det har vært mange boliger til salg, ifølge Dreyer. Kjøperne har hatt mulighet til å bruke god tid på vurderingen.

Regionale forskjeller

Oslo: Boligprisene hadde en flat utvikling nominelt og steg sesongkorrigert med 1,3 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,4 prosent. Det var en nedgang i tilbudssiden i juni, men fortsatt mange boliger ute til salgs.

Bergen: Prisene falt nominelt med 1,2 prosent og hadde en flat sesongjustert utvikling. Tolvmånedersveksten på 0,3 prosent er svakest i landet, sammenlignet med alle steder. Det forventes at prisene har steget 2 prosent ved årets slutt. Tilbudssiden har hatt en mindre oppgang, men det er fortsatt mange boliger ute for salg i Bergen, spesielt om man sammenligner med de siste fem årene.

Trondheim: En overraskende utvikling, mener Dreyer. Boligprisene steg nominelt 0,5 prosent. Sesongkorrigert steg prisene med 0,8 prosent. Det blir spennende å se om det er en måneds utslag, for eksempel at mange vil kjøpe eller selge før ferien, mener Dreyer. Det er likevel en betydelig nedgang i antall salg i juni, men tilsammen første halvår er det et solgt et rekordantall.

Stavanger: Boligprisene sank nominelt med 0,8 prosent og sesongkorrigert med 0,1 prosent. Det har vært et bra aktivitetsnivå og mye høyere enn de siste årene. Tilbudssiden er stabil og har vært det lenge, ifølge Dreyer.

Slik var prisutviklingen:


StedSiste månedSesongjusterte prisersiste 12 mndKvm. pris
Oslo0,01,33,4

72102

Bergen-1,20,00,3

43203

Ålesund m. omegn1,01,32,6

30079

Trondheim0,50,8 0,8

45076

Tromsø 0,71,13,8

47151

Kristiansand-0,60,12,8

29366

Stavanger m. omegn-0,80,10,7

34995

Norge-0,20,52,6

42526


Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

Sesongkorrigerte priser:

Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året.

Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall.

Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall.

Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall, uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Prisoppgang på OBOS-boliger

Tidligere denne uken meldte OBOS om prisoppgang på 0,4 prosent i Oslo.

− Med unntak av 2016 er dette høyeste vekst i juni siden 2009. I snitt har prisene falt 0,3 prosent i juni hvis vi ser perioden 2004–2018 under ett. Markedet virker å være balansert og med god aktivitet. Vi venter at høy sysselsetting og lønnsvekst vil veie opp for rentehevingene, og ser for oss ganske stabil prisutvikling, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

I hele landet sank prisene for OBOS-tilknyttede boliger med 0,4 prosent.

I juni var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstaden 63.401 kroner. Dette er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med juni 2018. For landet sett under ett, var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 54.955 kroner. Det er 2,2 prosent opp fra samme måned i fjor.


Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.

På forsiden nå