Boligprisstatistikken: Boligprisene steg mer enn normalt i februar

I februar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet.

PRISENE: Februartallene for det norske boligmarkedet ble presentert mandag.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

Saken oppdateres.

Sjekk tallene for ditt område nederst i saken.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,1 prosent i februar 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent. Boligprisene i Norge er nå 2,3 prosent lavere enn for ett år siden.

Sterkest utvikling hadde Kristiansand med en oppgang på 2,1 prosent, mens Stavanger fikk en oppgang på 1,8 prosent. Trondheim hadde svakest prisutvikling med en oppgang på 0,1 prosent.

Det viser boligprisstatistikken for februar, som ble lagt frem av Eiendom Norge mandag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I februar ble det solgt 6268 boliger i Norge, noe som er 1,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Samtidig ble det lagt ut 6601 boliger for salg. Det er 5,3 prosent færre enn samme måned i fjor.

– I likhet med januar fortsetter tilbudssiden i boligmarkedet å synke. En vesentlig del av den reduserte tilbudssiden er i Oslo, hvor det er lagt ut 14,3 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med februar i fjor, sier Dreyer.

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

NYE TALL: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, la mandag frem boligprisstatistikken.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Bedre marked i Oslo

Aktiviteten i boligmarkedet er imidlertid god. Så langt i år er det solgt 5,8 prosent flere boliger enn i 2017.

Spesielt i Oslo har markedet tatt seg opp, viser de ferske tallene:

Så langt i år er det solgt 10,3 prosent flere boliger i hovedstaden enn i fjor på samme tid. Det viser et tydelig trendskifte, mener Eiendom Norge-direktøren:

– Vi har altså gått fra en periode med prisnedgang til en utflating i mange av de store byene, og moderat prisvekst enkelte steder. For Oslos del ser vi en litt større forbedring i markedet enn det vi trodde vi skulle få såpass tidlig, sier Dreyer.

– Markedet er i vater igjen

I en e-post skriver administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund at vi nå ser et boligmarked som er vater igjen etter en periode med priskorreksjon.

– Vi tror at vi vil se en moderat prisutvikling fremover, selv om det alltid er en risiko for sterkere utslag når boligmarkedet snur. Det siste vi ønsker oss er en ny runde med sterk pris- og gjeldsvekst, skriver Geving.

Slik har prisene endret seg:


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo1,4%-9,1%37,4%
Bergen 0,5%-2,9%13,1%
Stavanger m/omegn1,8%0,7%-10,9%
Trondheim0,1%-2,4%15,9%
Tromsø0,4%-1,9%32,1%
Kristiansand2,1%0,3%3,5%
Nasjonalt1,1%-2,3%24,4%

Endringer i boligprisstatistikken

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Raskest å selge bolig i Drammen

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i februar 2018, noe som er 16 dager mer enn samme tid i fjor.

Raskest salgstid hadde Drammen med 31 dager. Tregest salgstid opplevde Kristiansand med 97 dager.

– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år, kommenterer Dreyer.

Eiendom Norge forventer at salgstiden vil fortsette å falle i tiden fremover.

På forsiden nå