Boligprisstatistikken: Prisene steg med to prosent i januar

Men året starter ikke så sterkt som det pleier.

PRISENE: Januartallene for det norske boligmarkedet ble presentert mandag.   Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Saken oppdateres.

Sjekk tallene for ditt område nederst i saken.

Boligprisene i Norge steg med to prosent i januar 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent fra forrige måned.

Det viser boligprisstatistikken for januar, som ble lagt frem av Eiendom Norge i dag, mandag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

ER MER POSITIV ENN PÅ LENGE: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, la mandag frem boligprisstatistikken.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg er mer positiv enn på lenge

– Det er en svak utvikling til januar å være. Vi forventer at fallet kommer til å avta de neste månedene før det begynner å stige noe igjen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

I januar ble det solgt 6.762 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Samtidig ble det lagt ut 0,9 prosent færre boliger for salg.

– Det har blitt solgt flere boliger enn det er lagt ut. Det er unormalt, sier Dreyer.

Han bemerker at det har vært en merkbar økning på visninger i de store byene, samtidig er tilbudssiden på vei ned.

– Vi friskmelder ikke markedet helt, men ser en tydelig bedring. Jeg er mer positiv enn på lenge, sier Dreyer.

I en epost skriver administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving at overfokuseringen på de månedlige tallene i fjor høst, har bidratt til et vesentlig mer negativt inntrykk av markedet enn det har vært grunnlag for.

– Omsetningsvolumene er høye og prisene er fornuftige. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god, skriver han og påpeker at de fleste er langsiktige eiere og brukere av sin egen bolig, og at de kjøper og selger i samme marked.

Slik har prisene endret seg:


Prisendring siste mnd Prisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo2,7%-9,4%35,1%
Bergen3,9%-2,5%15,5%
Stavanger1%-0,9%-12,3%
Trondheim 2,8%0,4%18,4%
Tromsø2,8%0,6%34,8%
Kristiansand1,4%-1,9%1,2%
Nasjonalt2%-2,2%24%

2,7 prosent vekst i Oslo, høyest vekst i Bergen

For Oslo-markedet ser vi en prisvekst i januar på 2,7 prosent. Det er dessuten solgt 12,4 prosent flere boliger i Oslo i januar i år, enn i januar 2017.

– Dette er en klar forbedring. Det virker sannsynlig at vi er gjennom det verste for Oslo-markedets del, sier Dreyer.

Bergensprisene øker med hele 3,9 prosent i januar. Det er dessuten solgt 6,3 prosent flere boliger i Bergen i januar 2018, enn samme måned i fjor.

– Det har tidligere ikke blitt solgt så mange boliger i januar i Bergen som i år, kommenterer Dreyer.

Endringer i boligprisstatistikken

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

OBOS-sjefen: – For tidlig å friskmelde

OBOS la frem sine januartall før helgen. De viste at prisene i Oslo steg med 1,7 prosent i januar, og at prisene på disse boligene nå er 12,2 prosent lavere enn de var i januar 2017.

– Det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet, men det er allikevel flere positive tegn. Tallet på antall omsatte boliger er også en god indikator på at det er liv i boligmarkedet. Det ble omsatt 62 flere boliger i OBOS-tilknyttede borettslag i januar i år enn tilsvarende måned i fjor og 150 flere enn i januar i 2016. Det er også gledelig at de fem bydelene som veier tyngst i vår statistikk, alle viser prisvekst i januar, skrev konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding før helgen.

I en gallup Norstat har gjort på vegne av Nordea svarer 33 prosent at de tror boligprisene vil falle i 2018.

Dette er et vesentlig skifte fra tilsvarende undersøkelse for ett år siden, og viser at det har skjedd en stor endring i folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet, sier John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea Norge.

– Det har skjedd et skifte igjen i boligmarkedet, og vi har den siste tiden sett større pågang etter finansieringsbevis og lån. Prisoppgangen i januar stemmer godt overens med det bildet som vi merker ute blant kundene våre, uttaler han i forbindelse med dagens tall.

I nyboligmarkedet viser tallene at salget faller. Tall som ble lagt frem for en uke siden, viser at salget av nye boliger gikk ned med 22 prosent i fjor. Desember var den niende måneden på rad med nedgang i nyboligsalget.

På forsiden nå