Boligprisstatistikken for juli: Prisene er uendret

Nedgang i boligprisene i alle byene med unntak av Oslo-regionen og Bergen.

PRISENE UENDRET: Boligprisstatistikken for juli 2018 viser at de nominelle prisene er uendret i juli.  Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge er uendret nominelt i juli 2018. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for juli. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge fredag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Trondheim hadde størst nedgang med −1,7 prosent. Sterkest utvikling hadde Oslo med en oppgang på 1,9 prosent.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det i disse to byene er stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp, forklarer Dreyer.

Se hvordan prisene går i landets største byer lenger ned i saken.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering, viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene fredag formiddag.   Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Flere solgte boliger

I juli ble det solgt 4329 boliger i Norge. Det er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 3114 boliger for salg, noe som 8,6 prosent færre sammenlignet med juni i fjor.

– Dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Lenger salgstid

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i juli i år. Det er 8 dager mer enn i samme måned i 2017.

Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager, tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 102 dager.

Regionale forskjeller


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo1,9%4,9%46,2%
Bergen0,8%0,4%16,3%
Trondheim-1,7%-2,8%16,7%
Stavanger m/ omegn-1,6%-2,8%-9,4%
Tromsø-1,5%-1,6%32,0%
Kristiansand-1,4%-1,5%8,0%
Nasjonalt0,0%2,2%28,3%

Oslo:

Prisoppgang på 1,9 prosent:

– Her har vi hatt en oppgang, men vi vet at når vi har en kraftig oppgang eller nedgang i juli, vil det vanligvis korrigeres i august. Det er grunn til å tro at det fremover vil bli en mye mer moderat prisutvikling og at tilbudssiden vil øke. Markedet ser ut til å fungere godt, sier Dreyer.

Bergen:

Prisoppgang på 0,8 prosent:

– Bergen stiger «alltid» i juli, men dette er den svakeste julimåneden vi har hatt de siste ti årene. Vi forventer en svakere prisutvikling i månedene som kommer, men markedet ser likevel ut til å være velfungerende med høy tilbudsside og god etterspørsel, sier Dreyer.

Trondheim:

Prisnedgang på −1,7 prosent:

– Dette er tredje måned med noe svakere prisutvikling enn normalt, men vi tror nok at august-tallene vil korrigere noe av dette. Likevel tror vi den negative pristrenden vil vare utover høsten og ligge på minussiden ved årets slutt. Til tross for dette er markedet velfungerende og tilbudssiden er høy, sier Dreyer.

Stavanger:

Prisnedgang på −1,6 prosent:

– Det er ofte nedgang i boligprisene i Stavanger i juli måned. Her legges det få boliger ut på markedet i sommermånedene og tilbudssiden går dermed ned.

TROR PÅ MER AKTIVITET: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, venter økende etterspørsel i boligmarkedet.  Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

God aktivitet i markedet

Omsetningstallene for juli måned viser god og økende aktivitet i boligmarkedet, selv om det er store regionale forskjeller, mener Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Norges Banks ferske utlånsundersøkelse og Norges Eiendomsmeglerforbund medlemsundersøkelse indikerer at husholdningenes tro på boligmarkedet er kraftig styrket gjennom forsommeren, og vi kan trolig forvente en relativt sterk etterspørsel etter boliger utover høsten, sier administrerende direktør, Carl O. Geving.

DNB: – Sterkere prisutvikling enn ventet

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lykkes med timingen og fått solgt til gode priser, sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

DNB er mer optimistisk i sine prisanslag for Oslo enn for resten av landet.

– Det er for få attraktive boliger ute i markedet, og da blir det rift om det som skal selges. Juli var en uventet sterk måned både i Oslo og Bergen. Vi ser også for oss en prisøkning i hovedstaden ut året.

Prisoppgang på OBOS-leiligheter

Tidligere denne uken kunne OBOS melde om en prisvekst i juli på 1,1 prosent i Oslo, etter en nedgang i juni.

I juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.733 kroner. Hittil i år har prisene for disse boligene steget med 10,1 prosent. For hele landet har prisene steget med 9,0 prosent.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53.931 kroner i juli. Dette er 0,3 prosent høyere enn i juni.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

På forsiden nå