Boligprisstatistikken for juni: Ned – 1,0 prosent

Boligprisene gikk ned i alle områder i Norge.

PRISENE GÅR NED: Boligprisstatistikken for juni 2018 viser at prisene gikk ned med – 1,0 prosent forrige måned.   Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge sank nominelt med – 1,0 prosent i juni 2018. Men korrigert for sesongvariasjoner (altså hvordan prisene pleier å være i juni, se faktaboks) er prisene uendret.

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for juni. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Dette er en normal sesongutvikling. Men samtidig som det er prisnedgang, ser vi at det er veldig mange salg. Mange boligselgere realiserer nok salget på et lavere prisnivå enn det de i utgangspunktet ønsket, fordi de allerede har kjøpt noe annet og frykter å gå inn i sommerferien uten å få solgt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Bergen hadde svakest nedgang i juni med en nedgang på – 0,2 prosent. Størst nedgang hadde Follo med – 1,8 prosent.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Se hvordan prisene går der du bor nederst i saken

Forrige måned, da prisene for mai ble lagt frem, viste tallene at boligprisene nasjonalt sett var høyere enn noen gang, så vidt høyere enn prisene var da forrige rekord ble tatt i april i fjor.

Prisene måtte ha steget med over 4,68 prosent i Oslo for å slå prisrekorden fra februar 2017.

Flere solgte boliger

I juni ble det solgt 10.538 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en enkeltmåned enn i juni i år. Juni er den måneden i året vi oftest har flest boligtransaksjoner, men denne gangen er aktiviteten rekordhøy, sier Dreyer.

Antall solgte boliger hittil i 2018 var 48.305 boliger. Det er 4,0 prosent flere enn samme periode i fjor. I årets første seks måneder er det bare i 2015 det er blitt solgt flere boliger.

Det ble lagt ut 11.119 boliger for salg, noe som er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med juni i fjor.

– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, men til tross for et stort utbud blir mye av det som kommer på markedet solgt, sier Dreyer.

Lenger salgstid

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i juni i år. Det er 6 dager mer enn i samme måned i 2017.

Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 69 dager.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.   Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Dreyer sier juni måned er i tråd med Eiendom Norges forventninger til markedet.

– Vi var overrasket over det sterke markedet i store deler av landet i april og mai. Med det høye antallet boliger som ligger ute i markedet til salgs og det vi forventer kommer, tror vi andre halvår vil fortsette med en moderat prisutvikling og kanskje også fall i enkelte byer.

– Også i Oslo?

– Oslo har vist seg å være en utrolig vanskelig by å mene noe om. Men vi forventer nok at mye av prisveksten i hovedstaden er tatt ut, ja.

Slik har prisene endret seg i de største byene:


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo-1,3% 1,6%44,5%
Bergen-0,2%0,6%15,9%
Trondheim-1,1%-0,5%17,5%
Stavanger m/ omegn-1,0%-0,3%-11,1%
Tromsø-1,0%0,7%33,0%
Kristiansand-0,8%0,6%5,8%
Nasjonalt-1,0%1,5%27,0%

Regionale forskjeller

Prisfall på -1,3 prosent.

– Dette bryter med trenden vi har sett i Oslomarkedet den siste tiden. Jeg er likevel ikke overrasket. Vi har hatt en kraftig vekst de siste månedene, så her forventer vi en mer moderat utvikling i månedene som kommer, kommenterer Dreyer.

Prisfall på -0,2 prosent.

– Tallene viser at boligmarkedet i Bergen er velfungerende. Det er mange konkurrerende boliger til salgs, men her får man også høye priser for det man selger, sier Dreyer.

Stavanger

Prisfall på −1,0 prosent.

– Prisnedgangen kommer etter et par sterke måneder til Stavanger å være. Det er lagt ut færre boliger enn i fjor, men totalt sett er boligmarkedet stabilt og velfungerende, sier Dreyer.

Trondheim

Prisfall på −1,1 prosent.

– Aktivitetsnivået har vært bra i juni måned. Samlet for første halvår ligger vi stabilt på et normalt nivå. Det er mange boliger til salgs – vesentlig flere enn det som er normalt. Vi forventer at det vil bidra til et moderat marked fremover, sier Dreyer.

Meglertopp: Lettet

– Jeg er veldig fornøyd og lettet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han mener at våren har vært preget av en usunn vekst, men at vi nå har fått en normalutvikling i juni måned. Han tror at alt ligger til rette for et mer balansert boligmarked til høsten.

– Aktivitetsnivået er høyt og både selgere og kjøpere har troen på markedet, dermed har vi fått en styrket tilbudsside samtidig som det er tilstrekkelig med kjøpere i markedet, forklarer Geving.

– Med forventninger om en god tilbudsside og en viss renteøkning er det sannsynlig at prisutviklingen vil bremse opp utover høsten, og vi kan forvente et noe sunnere marked over tid, spår han.

LETTET: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.   Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

DNB: – Sunt med nedgang

– Nedgangen på 1 prosent er som forventet og sunt. Juni er normalt noe ned etter en sterkere mai, noe vi også ser i år etter en sterk vår. Jeg tror mange selgere kunne tenke seg å få salget avgjort før ferien, og aksepterer litt lavere bud for å få det gjennomført, sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

Han er overrasket over den sterke utviklingen i Bergen, men mener markedet i Oslo, Trondheim og Stavanger er som forventet.

– Det er svært høy aktivitet med over 10.500 omsetninger, noe jeg mener betyr at det ikke er noen frykt for den ventede renteøkningen. Det tilføres fremdeles bra med eiendommer i markedet, og vi mener det ligger til rette for høy aktivitet for årstiden å være også i juni, sier Buraas.

Prisnedgang på OBOS-leiligheter

Forrige uke kunne OBOS melde om prisnedgang i juni. Etter den kraftigste prisveksten i mai på svært mange år, sank prisene i Oslo med 1,6 prosent i juni.

I juni var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.043 kroner. Det er 1,6 prosent lavere enn i mai og 1,8 prosent lavere enn i juni 2017.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 8,9 prosent.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 53.788 kroner i juni. Det er 0,8 prosent lavere enn i mai, og 1,0 prosent lavere enn i juni 2017.

For hele landet har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 8,7 prosent.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.


Siste mnd.Siste årPris median bolig
Drammen m/omegn-0,82,7

3106240

Asker/Bærum-1,21,0

4941003

Follo-1,81,2

4275924

Fredrikstad/Sarpsborg-0,35,1

2600000

Romerike-1,5-0,9

3373225

Oslo-1,31,6

3951017

Hamar m/Stange-0,75,6

2700000

Porsgrunn/Skien-1,11,9

2100000

Tønsberg m/Færder-0,34,1

2900000

Vestfold og Telemark-0,83,1

2500000Siste mnd.Siste årPris median bolig
Vestlandet-0,11,2

2873599

Bergen-0,20,6

2950000

Ålesund m/omegn-1,30,9

2550000

Stavanger m/omegn-1,0-0,3

3250000

Agder og Rogaland-0,8-0,1

2650000

Kristiansand-0,80,6

2450000Siste mnd.Siste årPris median bolig
Trondheim-1,1-0,5

3090000

Midt-Norge-1,00,4

2730000

Tromsø-1,00,7

3356709

Bodø m/Fauske-0,42,1

2894525

Nord-Norge-0,91,5

2700000


Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

På forsiden nå