De nye byggereglene kommer til å gi flere nabokrangler

Nå må du klage på naboen på en annen måte.

UTFORDRER GODT NABOSKAP: Mange vi har snakket med tror de forenklede byggereglene som trer i kraft 1. juli kan skape flere nabokonflikter. Bildet er en illustrasjon.   Foto: CARL MARTIN NORDBY

Saken oppdateres.

Fra 1. juli kan naboen bygge garasje og lignende uten å søke kommunen.

Det betyr at naboen din kan sette opp bygg uten å sende deg formelt nabovarsel, slik det er i dag.

Det kan føre til flere nabokrangler, tror Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk, som har skrevet en anvisning om de nye reglene, «Carporter og små garasjer».

Han er redd for at folk ikke forstår betingelsene for å bygge uten søknad. Sintef foretrekker at man fortsatt søker kommunen og får byggesøknaden behandlet. De mener det er en ganske billig kvalitetssikring.

UTEN SØKNAD: Levegger i en viss størrelse, forstøtningsmur og biloppstillingsplasser er blant det du kan fikse fra 1. juli uten søknad.   Foto: Carl Martin Nordby

— Vi setter spørsmålstegn ved hvorfor slike ting ikke skal avgjøres hos en kompetent byggesaksbehandler, sier Kirkhus.

Flere vil bli misfornøyde med naboen

Med de nye reglene blir det enda viktigere å snakke sammen som naboer, og varsle hverandre på en ordentlig måte slik at naboen ikke føler seg forbigått, mener Gro Jørgensen, informasjonssjef i konfliktrådet.

— Samtidig kan vi ikke se bort fra at det kan bli flere som vil bli misfornøyd med naboen. Det nye lovverket gir jo den som eier en eiendom større råderett over eiendommen, og noen vil kanskje benytte anledningen til å ta enda mindre hensyn til andre, sier Jørgensen.

Man kommer langt ved å kommunisere på en rolig måte, erfarer Jørgensen.

Beskyldninger og nedsettende personkarakteristikker kan forsterke konflikten. Husk at du ikke kan ta for gitt at naboen skjønner at vedkommende gjør noe som irriterer deg.

— Snakk sammen på en ordentlig måte og ta utgangspunkt i deg selv, i stedet for å anklage naboen.

Dette er skrekkeksempelet

Huseiernes Landsforbund tror de nye reglene vil medføre flere nabokrangler og rettssaker.

— Skrekksempelet: Du reiser på ferie. Når du kommer tilbake så har naboen bygget en fire meter høy garasje én meter fra tomtegrensen. Vi tror mange vil få sjokk. Det vil skape reaksjoner i ettertid, mange vil slutte å hilse på hverandre. Vi tror det blir flere nabokrangler, sier Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

- Vi er for øvrig helt enige i at byggereglene må forenkles, og at skjemaveldet må reduseres. Men her er det gått for langt. Man kunne beholdt firemetersgrensen og fjernet søknaden, sier Batta.

Nå kan man nemlig bygge inntil en meter fra nabogrensen uten å søke.

Batta er en tilhenger av å gi beskjed til naboene, og mener de aller fleste naboer vil akseptere at man bygger bod eller garasje.

— Tomtene blir mindre og mindre. Jo mer du dytter inn på en slik tomt, jo mindre utsyn og lys blir det. Og det skaper konflikter.

Dyrere for samfunnet?

Blir det først bygget og det oppstår en nabokrangel, vil en dommer avgjøre saken.

Det koster samfunnet mye mer penger, og har et mye mer usikkert utfall, mener Kirkhus.

Ettersom man ikke trenger å søke for å bygge, blir det heller ikke et formelt vedtak å klage på, dersom man er misfornøyd med naboens bygg.

Det er likevel to måter å klage på hvis naboen oppfører bygg uten søknad, ifølge Kirkhus.

Les også:

Dette er klagemulighetene du har

Klagemulighet nummer en:Hvis naboen har brutt noen av reglene. Da kan du klage til kommunen og si at bygget er ulovlig utført, og be kommunen om å pålegge flytting eller riving.

Regler: For å bygge uten søknad må man oppfylle generelle krav til bygg, bygge ut ifra vilkårene for å slippe søknad, og man må følge arealplanen i kommunen der man bor. F. eks: Står det i kommunens arealplan at garasjen kan ha maks 2,5 mønehøyde, så er det arealplanen som gjelder.

Klagemulighet nummer to:Grannelovas paragraf 2 sier at «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig er til skade eller ulempe på naboeiendom.»

Her er det ingen faste regler, men skjønnsmessige vurderinger. Grannelova er privatrettslig, da må du gå til forliksråd eller tvistedomstol hvis dere ikke blir enige.

Må du varsle naboen?Ifølge grannelova må du varsle naboen når du går i gang med for eksempel planting, graving eller bygging.

Når du bygger uten å søke er det ingen krav om at du sender formelt nabovarsel til de rundt, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen, ifølge Kirkhus.

Dette kan du bygge fra 1. juli:

Bygg/garasje:

– Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue eller lignende

– Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Bygget kan ikke brukes til overnatting. Man kan altså ikke ha kjøkken, stue, soverom og våtrom

– Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort og bygges inntil én meter fra nabogrensen

– Mønehøyde er opp til fire meter og gesimshøyden opp til tre meter

Balkong, veranda og lignende:

– Tilbygg på maks 15 kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod

– Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen

– Man kan ikke bo i tilbygget

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner:

– Man kan reparere bygningstekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis og varme- og kjøleanlegg

– Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke

Mindre bygg, levegger:

  • Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan oppføres uten søknad

– Mindre levegger (inntil 1,8 meter høy og fem meter lang) kan oppføres inntil naboen uten søknad

– Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På forsiden nå