Derfor skal du ikke bruke tomme isbokser og rømmebegre til å oppbevare mat i

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Saken oppdateres.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Sjekk emballasjen

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Sjekk emballasjen

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Sjekk emballasjen

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Sjekk emballasjen

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Sjekk emballasjen

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Sjekk emballasjen

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

De skal heller resirkuleres, ifølge Mattilsynet.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

I mang et kjøkken står gamle isbokser og rømmebegre stablet sirlig, klar for tjeneste når middagsrester og annen mat trenger midlertidig oppbevaring, skriver Fædrelandsvennen boligsatsing Abito.no.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Men ifølge Mattilsynet bør man resirkulere gammel, tom, engangsemballasje som isbokser, bærkurver, smørbokser, yoghurtbokser og rømmebegre. De bør definitivt ikke brukes til å oppbevare andre mattyper i, råder de.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Det er to viktige grunner til dette. Den ene er at slik emballasje i utgangspunktet er ment til engangsbruk.

Den andre er at emballasjen ikke nødvendigvis er egnet til å være i kontakt med annen mat enn det boksen eller begeret opprinnelig var fylt med. Brukes emballasjen til noe den ikke er ment til, kan den gi fra seg kjemiske stoffer som kan virke helseskadelig på oss.

Sjekk emballasjen

Mattilsynet anbefaler at man heller kjøper inn et lite lager av plastbokser som er spesielt beregnet for flergangsbruk – og for oppbevaring av mat.

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Visste du at ...

Mat- og drikkebeholdere av plast, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde det hormonforstyrrende stoffet bisfenol A, som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Ikke oppbevar brødet i handleposen

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Mattilsynet er også tydelig på at det ikke er lurt å oppbevare brød i handleposer fra butikken.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer.

Mange plastposeleverandører lager handleposer av resirkulert materialer, og de kan gi fra seg uheldige fremmedstoffer til maten, opplyser de.

Sjekk emballasjen

Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat, og til bruk ved alle temperaturer. Det er for eksempel ikke alle plastmaterialer som tåler en runde eller to i mikroovnen. Og bruker man plastbeholderne til noe de ikke er konstruert for å tåle, kan de avgi helseskadelige stoffer.

Så når du skal bruke plastemballasje, bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet. Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat, skal den være merket med det.

Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativ. Det er vanlig å bruke på skåler, bokser, begre og esker av plast. Symbolet er en forsikring om at emballasjen er beregnet til å være i kontakt med mat og drikke.

Men merkingen kan også ligge i varebetegnelsen eller i beskrivelsen av emballasjen. Er plastposen kalt «brødpose» eller plastbegeret merket «for mat» eller «for næringsmidler» skal det være en forsikring om at emballasjen er velegnet.

Er emballasjen uegnet til oppbevaring av mat, trenger den ikke å være merket med det.

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.  
        
            (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

HUSK SAMME MAT: En god tommelfingerregel dersom man ønsker å gjenbruke matemballasje, er å bruke den til samme mat som opprinnelig var i den, som for eksempel syltetøy i syltetøyglass eller is i isboksen.   Foto: Shutterstock/NTB scanpix

På forsiden nå