«El-overfølsomme» får fritak fra smarte strømmålere

Men strålingen er ikke farlig, ifølge Statens strålevern.

AUTOMATISK STRØMMÅLER: Skal installeres hos alle husstander innen 1. januar 2019. Foto: Paul Kleiven, NTB scanpix

Saken oppdateres.

944 «el-overfølsomme» har fått fritak fra smarte strømmålere i juni, skriver tu.no. Samtidig fikk 875.000 installert måleren.

Det viser tall nettselskapene har rapport inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Folk har fått fritak med attest fra lege eller psykolog, skriver tu.no.

Såkalt smarte strømmålere gir en kortvarig og svak stråling, og dette er ikke farlig, ifølge Statens strålevern. Det gjelder uansett om målerne sender signalene via strømnettet, mobilnettet eller radionettverk.

Alle nettselskapene bør i utgangspunkt til bytte alle målerne, også hos de som har legeerklæring, ifølge Helge Muren, seksjonsleder energimåling i Mørenett. Men radiokommunikasjonen slås av hos dem som har fått fritak.

– For Mørenett ser vi at det må gjøres for å følge Justervesenets krav. Det er kostnadseffektivt å installere alle i utrullingen, og ikke vente på at Justervesenet krever stikkprøvekontroll av de gamle målerne kort tid etter 2019, sier Muren.

Kunder med måler uten kommunikasjon må fortsette med avlesninger som før, ifølge Muren.

Smarte strømmålere

De nye strømmålerne betyr et farvel til manuell strømavlesning. Målerbyttet vil bli kostnadsfritt, det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre og bekoste skiftet. Men regningen må forbrukerne regne med å ta en del av over nettleien.

Nye målere betyr bedre informasjon om eget kraftforbruk og mulighet til å bruke strøm på en mer effektiv og miljøbesparende måte. I alle fall i teorien. Det snakkes gjerne om en reduksjon i energiforbruket på opptil 20 prosent.

De automatiske målerne gir en helt ny mulighet til å spare penger ved å utnytte prisvariasjonene gjennom døgnet. I den grad man klarer det. Men sparepotensialet til tross, det er fortsatt slik at det generelle prisnivået på strøm avgjøres av flere forhold. Redusert forbruk er uansett et godt sted å begynne for å krympe strømregningen.

Din nye strømåler er ikke bare automatisk, den kan også være smart. Hvor smart, er opptil netteierne og tjenesteleverandørene. Mulighetene er mange, og det snakkes om smarte målere som plattform for både smarthus og velferdsteknologi selv om forutsetningene og ønskene vil variere for ulike strømleverandører og kommuner.

Kilde: Fem ting du bør vite om smarte strømmålere

Ønsker fritak

– Vi får mange henvendelser fra folk som ikke ønsker å få AMS og fra de som vil ha hjelp til å få det fjernet etter at det er installert. Alle våre medlemmer ønsker fritak fra den ytterligere belastningen det er med den elektromagnetiske strålingen fra disse AMS-målerene, sier Vibeke Dahl Skelton i Felo (Foreningen for el-overfølsomme) til tu.no.

«El-overfølsomhet er at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektromagnetisk stråling. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. Noen tolererer enkelte kilder greit, men kan reagere kraftig på andre typer strålekilder», ifølge Felos nettsider.

Innen 1. januar 2019 skal alle husstander ha installert smarte strømmålere, slik at man slipper å lese av strømmen.

– Ikke be om legeerklæring

Bladet Vesterålen skrev tidligere i uken om fire kommuneleger som ba nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke ville ha automatisk strømmåler.

Det finnes ikke grunnlag for å utstede legeattester, og kommunelegene skrev at uenighet om strømmåleren er en sak mellom kunde og nettselskap.

«El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år. Det er derfor ikke mulig å utstede en legeattest på at noen har en slik tilstand.», skrev legene ifølge Bladet Vesterålen.

§
Vis debatt
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå