Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.

Det var 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn året før.

LEILIGHETER: Tallene i statistikken viser at økningen i sekundærboliger oftest skjer i leilighetsmarkedet.   Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita.

Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?».

Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016.

Utviklingen i antall sekundærboliger i Oslo de siste årene:

Kilde: Sekundærboligundersøkelsen, NEF og Ambita

Økningen i sekundærboliger kommer for det aller meste blant leilighetene, viser statistikken.

Dette skjer altså etter at den midlertidige boliglånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften gjelder i første omgang frem til 30. juni.

Forskriften endret kravet til egenkapital til 40 prosent ved lån til sekundærbolig i Oslo. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. (Se mer om boliglånsforskriften i faktaboksen under).

Boliglånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en midlertidig boliglånsforskrift for nye lån med pant i bolig.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018.

Forskriften endret kravet til egenkapital (40 prosent) ved lån til sekundærbolig i Oslo.

Regjeringen innførte dessuten en ny bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, samt strammet inn betingelsene for avdragsfrihet. Dette gjelder for hele landet.

Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av hvordan forskriften fungerer. Finanstilsynets svar er ventet innen 1. mars 2018.

Kilder: Huseiernes Landsforbund og regjeringen.no

ØKNING: Det finnes flere årsaker til økningen i antall sekundærboliger, sier Carsten Pihl i NEF.  Foto: NEF

– Folk har penger nok

– Så hva er årsaken til økningen i antall sekundærboliger?

– En del av forklaringen er at noen tok over nybolig i 2017. Flere kjøpte boligen før boliglånsforskriften trådte i kraft, men flyttet altså ikke inn før i fjor, forklarer NEFs forbrukerrådgiver i bolighandelen, Carsten Pihl.

Han mener dessuten at tallene viser at mange har nok penger til å kjøpe en ekstra bolig – til tross for innstrammingene:

– Det er nok folk med nok penger. De kan kjøpe sekundærbolig, enten det er med penger fra arv eller annen egenkapital.

Den siste gruppen er de som ufrivillig er blitt eiere av to boliger i løpet av fjoråret:

– De har kjøpt en bolig men sliter med å få solgt den andre. Dermed blir de sittende med en sekundærbolig, sier Pihl.


ÅrAntall boligerAntall sekundærboliger Andel sekundærboliger

2013

324.24751.57315,91 %

2014

327.07851.36915,71 %

2015

330.03251.16615,50 %

2016

331.49251.81715,63 %

2017

334.25053.09315,88 %

Kilde: Sekundærboligundersøkelsen, NEF og Ambita

Finanstilsynet vil fjerne særregelen

Finanstilsynet har i sitt forslag til ny boliglånsforskrift, foreslått å fjerne særregelen for Oslo.

Pihl er enig i forslaget og mener at de strengere egenkapitalkravene som kom med boliglånsforskriften ikke har særlig betydning for boligmarkedet:

– Det er uansett ikke sekundærboliger man skal regulere med forskriften, det er gjeldsveksten, sier han.

På forsiden nå