Framtidsfullmakt – hva innebærer det?

Hvem ivaretar dine interesser dersom du ikke lenger kan gjøre det selv?

  Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Særlig eldre bør vurdere å opprette en framtidsfullmakt til et familiemedlem eller en annen person man stoler på for ivareta egne interesser og praktiske gjøremål dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger er i stand til dette selv.