Kjøpte Sirdals siste langhus: Sauefjøset er blitt stue, kufjøset er tekjøkken

I ein av Sirdals stillaste krokar fann Anne og Snorre Haukali langhuset frå 1830.

Anne og Snorre Haukali har tatt vare på Sirdals siste langhus. Det ligg på Kvæven i Skreådalen.  Foto: Fredrik Refvem

Snorre Haukali viste kona Anne annonsen om eigedommen på Kvæven i Skreådalen som var til sals i 2014.