Korleis bygga på eit vernerdig hus?

Mari Bråtveit og Einar Meland bur i eit gardshus på Storhaug i Stavanger. Huset tilhøyrde småbruket Borgheim og blei bygd i 1885.

Gamalt og nytt, hand i hand på Storhaug. Anten elskar eller hatar du påbygget vårt, seier arkitekt Mari Bråtveit.  Foto: Fredrik Refvem

Då paret kjøpte det verneverdige trehuset, stod det til nedfalls.