Laget souvenirer til hele landet i Sandnes

Tresouvenirer ble sendt over hele landet, ofte dekorert med en budeie og et stedsnavn.

SOUVENIR: Fra Sandnes Dreieri, dekorert av Dagfrid Berge og merket med «Hilsen fra Namsos».  Foto: Geir Flatøe

Trebokser med «Hilsen fra Trondheim» og trekopper med «Minne fra Skien» ble skipet av gårde.