Norges første bærekraftige bofellesskap: Hus som legemiddel

Arkitektur kan være god medisin. Det mener Per Fugelli.

NÅR DET ER FERDIG: Slik ser man for seg at den felles takhagen blir.  Foto: Helen & Hard

Private enheter, sosialt fellesskap, grønt skifte og mangfold.