Rekord for bruktboliger: Prisene steg enda en måned

Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisene ble lagt frem mandag.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge steg 0,4 prosent nominelt fra august til september 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,3 prosent. Boligprisene er 5,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Det selges fremdeles rekordmange bruktboliger i Norge, ifølge Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Det er solgt 16,8 prosent flere boliger september i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Det er også lagt ut 3,7 prosent flere boliger i september.

– Vi har egentlig i praksis hatt fem salgshelger i september. Det har nok vært med på å påvirke det store volumet. Det har også vært gode salgsvolumer i sommer. Vi kan også ha fått en vridning i forbruk, at bolig har høyere betydning som følge av korona, sier Lauridsen.

Det tok 48 dager å selge boliger i Norge i september, med store regionale variasjoner.

Utviklingen i bruktboligmarkedet smitter over i nyboligmarkedet. August var en god måned for nyboliger.

– Prisutviklingen er sterk mange steder i Norge. Det er viktig at det offentlige og utbyggere bidrar til at det blir bygget der det er tilbudsunderskudd. Vi er i en situasjon der det kan være krevende for mange å komme inn på boligmarkedet. Det er viktig at det ikke blir trangt på tilbudssiden fremover, sier Lauridsen.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge mandag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

Sesongkorrigerte priser:

Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året.

Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall.

Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall.

Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Henning Lauridsen i Eiendom Norge.  Foto: Ørn E. Borgen

Regionale forskjeller

Oslo: Boligprisene steg 0,4 prosent nominelt og 1,5 sesongjustert. Tolvmånedersveksten ligger på 7,7 prosent. Antall solgte er temmelig nært landssnittet, rundt 17 prosent. Hittil i år ligger Oslo over fjoråret salgsmessig, og en del boliger legges også ut for salg. Tilbudssiden går likevel ned.

Bergen: Nominell prisnedgang på 1,0 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Prisutviklingen er moderat. Det ble solgt 725 boliger i Bergen i september. Det er 40,2 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig omsetningstid var 34 dager.

Trondheim: Prisene steg 0,9 prosent nominelt. Sesongjustert steg prisene 2,2 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 5 prosent. 28 prosent flere boliger ble solgt september i år, sammenlignet med fjoråret. Tilbudssiden i Trondheim er under 2017-nivå, men det er langt flere boliger ute enn i 2016. Gjennomsnittlig omsetningstid var 43 dager.

Stavanger: Nominell prisnedgang på 0,3 prosent og sesongkorrigert opp 0,3 prosent. Tolvmånedersveksten er på 1,7 prosent. Antall solgte boliger i Stavanger er en vekst så vidt over det nasjonale snittet, på 18 prosent. Tilbudssiden i Stavanger har hatt en liten nedgang i løpet av september.

Tromsø: Prisene steg 0,7 prosent nominelt og 1,7 prosent sesongjustert. Tolvmånedersveksten ligger å 6,0 prosent.

Kristiansand: Prisene sank nominelt med 0,6 prosent og den sesongjusterte utviklingen lå på null. Tolvmånedersveksten er nå 5,3 prosent.

Obos: Sterk september, men

På landsbasis sank Obos-prisene med 0,3 prosent og opp i Oslo med 0,1 prosent. Kvadratmeterprisen var 68.788 kroner i Oslo og 59.465 kroner på landsbasis. Prisene har steget henholdsvis 6,3 prosent og 4,6 prosent det siste året.

Det var høy aktivitet med 607 omsatte boliger i Oslo. Samme måned i fjor ble det solgt 514 boliger.

– De kraftige rentekuttene sammen med økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften, har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn mange fryktet da koronautbruddet satte inn. Aktiviteten i bruktboligmarkedet var høyere enn normalt i sommer, en trend som har fortsatt. Omsetninger i september var 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for denne måneden i årene 2016-2019, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos ifølge en pressemelding.

Skyhøye kvadratmeterpriser og brennhete budrunder. Dette er prisene for små boliger i Oslo.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.

På forsiden nå