Svart vask: Du risikerer at forsikringen din ikke gjelder.

Fem ting du risikerer om du betaler vaskehjelpen svart.

– Tenk på din egen sikkerhet. Vi pleier litt flåsete å si at du ikke trenger brekkjern – du trenger bare å prise renholdstjenesten dine lavt nok, så får du nøkler og kode til alarmen, advarer Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Bildet er en illustrasjon.   Foto: Olav Olsen

Saken oppdateres.

– Vaskemarkedet for private er noe av det svarteste som finnes, og omsetningen er på rundt syv milliarder hvert år, sier Stein Johnsen, bransjedirektør i Virke Service.

Det er forbudt å bruke svart arbeidskraft, men det er åpenbart vanlig. Mange vet ikke hvem de betaler og aner ikke hvem de slipper inn i eget hjem.

– Man får kanskje anbefalt vaskehjelpen av naboen. Så går jungeltelegrafen og alle i blokken bruker plutselig samme vaskehjelp svart, sier Stein Johnsen i Virke.  Foto: Nicolai Strøm

Hvis du handler svart, kan du bli gjort medansvarlig for selgers eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser. Ifølge loven kan du som kjøper tjenester gjøres ansvarlig. Selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift, ifølge Marta Johanne Gjengedal, direktør for divisjon brukerdialog i Skatteetaten.

– En som utfører svart arbeid vil kunne miste rettigheter til pensjon og sykepenger. I tillegg til at du som forbruker mister dine rettigheter til reklamasjon og lignende. Ved å handle hvitt bidrar du med penger til fellesskapet, og til et godt arbeids- og næringsliv hvor partene har like konkurransevilkår, sier Gjengedal i Skatteetaten.  Foto: Bård Brinchmann Løvvig

Dette er de største risikoene ved å betale vaskehjelpen svart:

1. I verste fall: Forsikringen din gjelder ikke

– Man har hatt på så mye vann på parketten at gulvet er blitt ødelagt. Og det kan skje tyverier, sier Edvardsen.

Kjøper du vasking svart, gjelder ikke bedriftens ansvarsforsikring, ifølge Edvardsen. Og det er ikke sikkert din egen forsikring gjelder.

Det er ikke nødvendigvis sånn at innboforsikringen forkortes hvis en vaskehjelp som jobber svart, har gjort skaden, forklarer Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Men hvis det er utført svart arbeid av håndverkere og det blir vannlekkasje eller veggen raser, kan det få konsekvenser for forsikringsdekningen.

– Hvis noe har falt i bakken eller lignende, vil skadesaken behandles som om du har hatt en gjest i hjemmet ditt. Blir skaden gjort med vilje, kan det være aktuelt for forsikringsselskapet å kreve penger fra den som med vilje har utført skaden, sier Clementz.

Skader må ha oppstått brått og uforutsett for å dekkes, ifølge Clementz. Blir gulvet ødelagt på grunn av feil vasking, dekkes det neppe.

– Sørg for at papirer og skatt og moms er i orden. Tenk på at du har relativt ukjente mennesker i hjemmet sitt, sier Sigmund Clementz.   Foto: If

2. Hvem får egentlig nøkler og kode til alarmen?

Man risikerer å få kriminelle inn i hjemmet sitt, ifølge Brede Edvarsen, forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

– Tenk på din egen sikkerhet. Vi pleier litt flåsete å si at du ikke trenger brekkjern – du trenger bare å prise renholdstjenesten dine lavt nok, så får du nøkler og kode til alarmen. Jeg har hørt om tilfeller der man har gitt nøkler til renholderen og kommet hjem til tomt hus, sier Edvardsen.

Det finnes nok eksempler på uærlige håndverkere eller renholdere, bekrefter Hanne Fauske, påtaleleder ved Felles enhet for utlending og forvaltning, i Oslo politidistrikt.

Bakgrunnssjekk av arbeidstager

Politiet oppfordrer private og profesjonelle å undersøke hvem som utfører arbeidet.

Sjekk om arbeidstageren har nødvendige tillatelser, om vedkommende jobber for et firma og om firmaet er registrert. I tillegg kan du be om å få se arbeidstagers HMS-kort. Alle arbeidstagere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. Sjekk Arbeidstilsynets renholdsregister og UDI har en nettside og telefonnummer der arbeids- og oppdragsgivere kan undersøke om en utenlandsk ansatt har lov til å jobbe i Norge.

3. Bøter på opp til 50.000 kroner

Både bedrifter og privatpersoner kan få bøter for å betale vaskehjelpen svart. For eksempel ble bøtesatsen økt fra 10.000 kroner til 50.000 kroner i Oslo. Det gjelder spesielt for profesjonelle som betaler svart for vask og annen arbeidskraft. Boten kan også bli høyere, og i de mest alvorlige tilfellene tas det ut tiltale.

Private som bevisst bruker ulovlig arbeidskraft, for eksempel til renhold eller oppussing i hjemmet, risikerer også langt høyere bøter nå, men det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Bøtesatser rundt i landet

Ifølge Arbeidsmanden, fagbladet som gis ut av Norsk Arbeidsmandsforbund, varierer bøtenes størrelse over hele landet.

Innlandet politidistrikt følger etter Oslos retningslinjer med bøter på 50.000 kroner. I Sør-Øst politidistrikt kan man få bøter fra 10.000 kroner og oppover, mens Sørvest, Agder, Nordland og Møre og Romsdal opererer fra 10.000 til 50.000 kroner. Sistnevnte graderer etter antall dagsverk og tar ut tiltale over 100 dager. Øst politidistrikt har bøter fra 10.000 til 25.000 kroner og Vest kan gi bøter fra 5000 til 50.000 kroner. Troms politidistrikt oppgir til Arbeidsmanden at bøtenivået skal være høyt og Finnmark har ikke noe direktiv for bøter.

4. Bidra til menneskehandel/hvitvasking

Vaskefirmaet kan være et skalkeskjul for hvitvasking av penger fra alskens virksomhet, som narkotikasalg eller menneskehandel. De som vasker, kan også være utsatt for menneskehandel, ifølge Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

ROSA-prosjektet, som tilbyr bistand for mennesker utsatt for menneskehandel, skriver på sine sider at personer utsatt for menneskehandel blant annet kan vise tegn på stress eller frykt i situasjoner der slike symptomer synes unormale.

Man kan også undersøke med UDI på nettsidene eller via telefon om en utenlandsk ansatt har lov til å arbeide i Norge.

Hanne Fauske i Oslo politidistrikt sier politiet ikke har grunnlag for å fremheve enkelte virksomheter innenfor servicenæringen, men kan på generelt grunnlag si at det er en utfordring, og også ganske vanlig, at utbytte fra straffbare handlinger hvitvaskes gjennom legale virksomheter.

– Bransjen er rene fluepapiret for kriminelle som bruker det til hvitvasking sier Brede Edvardsen.   Foto: Sissel M. Rasmussen

5. Dårligere kvalitet på vasken?

– Når du bruker svart, uregistrert virksomhet har du ingen garanti for skader som måtte skje. For eksempel bruk av feil vaskemidler på vegger og gulv, sier Stein Johnsen, bransjedirektør i Virke Service. Citymaid og Freska er noen av bedriftene som er medlem i Virke.

Et profesjonelt firma er veldig bevisst på hvilke metoder de bruker på ulike gulvbelegg, tepper og hva slags kjemikalier de skal bruke i ulike rom, mener han.

– Det er ikke sånn at folk kommer rett inn fra gaten. Man vasker alltid to og to, og en er alltid mer erfaren. De må dessuten ta noen tester for at vi kan sikre oss at de har fått med seg vesentlig informasjon, sier Hanne Nordhagen.   Foto: Christian Wangberg, CW foto

– Bruker du samme sterke midler overalt kan for eksempel tapetet blir skjoldete. Eller parketten kan begynne å sprekke opp. Du får grundig opplæring om du skal jobbe i et seriøst vaskefirma, sier Johnsen.

Hanne Nordhagen, daglig leder i Citymaid, forteller at de har kvalitetskrav. Ansatte må gå Citymaid-skolen, et opplæringsprogram med metoder for vask. Det går på hvilke kluter som brukes hvor, hvilke midler og kjemikalier man skal bruke, og så videre.

På forsiden nå