Tall for oktober: Uendrede boligpriser og stor aktivitet

Det er rekordmange boliger ute i markedet. Likevel er det aldri solgt like mange som nå.

FLAT UTVIKLING: Boligprisstatistikken for oktober 2018 viser at de nominelle prisene sank, mens de sesongkorrigerte var uendrede.  Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge sank nominelt med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for oktober. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge mandag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Med uendrede sesongkorrigerte priser fortsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Sterkest prisutvikling av byene hadde Ålesund med omegn og Bodø med Fauske, med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg med Færder og Porsgrunn/Skien med en nedgang på 1,4 prosent.

Se regionale forskjeller lenger ned i saken.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering, viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene mandag formiddag.  Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Høy aktivitet

I oktober ble det solgt 9034 boliger i Norge. Det er 6,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Så langt i år er det solgt 2,0 prosent flere boliger enn på samme tid i rekordåret 2015. Akkumulert har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i Norge som i 2018, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 10.013 boliger for salg, noe som er 10,2 prosent flere sammenlignet med oktober i fjor.

– Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne en oktober måned med et høyere antall nye boliger på markedet, sier Dreyer.

– Hvorfor er salgstallene rekordhøye når det samtidig er uvanlig mange boliger til salgs i markedet?

– Rett og slett fordi kjøpekraften i husholdningene er sterk, sier Dreyer og utdyper:

– Arbeidsledigheten er på vei ned og har vært det lenge, det er fremdeles befolkningsvekst i landet, og det har vært en solid lønnsøkning de siste årene. Dette gjør at etterspørselen er sterk selv om tilbudet er stort. Til tross for at man snakker om renteøkning, velger altså folk å handle.

Lenger salgstid

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i oktober i år. Det er tre dager mer enn i oktober 2017. Oslo hadde kortest salgstid med 25 dager. Kristiansand hadde lengst salgstid med 79 dager.

– Det store utbudet av boliger på markedet gir høyere omsetningstid, kommenterer Eiendom Norge-sjefen.

Regionale forskjeller


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo0,1%5,0%49,4%
Bergen-1,3%0,1%14,5%
Trondheim-0,1%0,4%17,3%
Stavanger m/ omegn-0,2%1,0%-8,4%
Tromsø0,1%2,3%31,2%
Kristiansand0,0%2,8%10,4%
Nasjonalt-0,6%2,4%28,8%

Oslo

Prisoppgang på 0,1 prosent:

– Det er vesentlig flere boliger lagt ut i oktober i år enn i samme måned i fjor. Det var få boliger som ble lagt ut første kvartal, men deretter har det tatt seg betraktelig opp. Vi forventer at tilbudssiden vil fortsette å være høy, og at vi kommer til å gå inn i 2019 med mange boliger i markedet, sier Dreyer.

Bergen

Prisnedgang på −1,3 prosent:

– Bergen har store svingninger fra måned til måned. Aktivitetsnivået er imidlertid veldig stabilt. Tilbudssiden har vært stor gjennom hele året og har stabilisert seg på et høyt nivå. Vi må tilbake til finanskrisen for å se en høyere tilbudsside enn dette, sier Dreyer.

Trondheim

Prisnedgang på – 0,1 prosent:

– Markedet her er ganske likt som i Bergen. Tilbudssiden her er veldig høy og har stabilisert seg der. Det er aldri før solgt så mange boliger i Trondheim som det er gjort hittil i 2018, sier Dreyer.

Stavanger

Prisnedgang på −0,2 prosent:

– Dette er den beste nominelle utviklingen vi har hatt siden tiden før oljenedturen. Antall boliger til salgs og antall solgte boliger er det beste siden 2014. Stavangermarkedet har vært stabilt i hele 2018, og det forventer vi at det vil fortsette å være, sier Dreyer.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Prisnedgang på OBOS-leiligheter

Forrige uke kunne OBOS melde om at prisene sank for andre måned på rad i Oslo.

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i Oslo-området 60.525 kroner. Det er 1,4 prosent lavere enn i september og 4,0 prosent høyere enn i oktober 2017.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger 53.186 kroner i oktober. Dette er 1,6 prosent lavere enn i september, og 3,2 prosent høyere enn i oktober 2017.

Norges Eiendomsmeglerforbund: – Velfungerende marked

– Nå er det «business as usual» i boligmarkedet. Det er lenge siden markedet har vært så velfungerende, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving, og fortsetter:

– Det er høye omsetningsvolumer, samtidig som temperaturen er lavere og omsetningstiden lengre. Det indikerer at selgerne er mer realistiske, og at kjøperne forventer et stabilt boligmarked fremover.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

På forsiden nå