Tall for september: Nedgang i prisene, men stor aktivitet

Boligprisene sank i alle områder i Norge.

FLAT UTVIKLING: Boligprisstatistikken for september 2018 viser at de nominelle prisene sank, mens prisene korrigert for sesongvariasjoner steg. Her fra Grefsen i Oslo.  Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Boligprisene i Norge sank nominelt med 1,1 prosent i september 2018. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 2,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for september. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Vi legger nå bak oss fire måneder med tilnærmet flat sesongkorrigert prisutvikling. Dette tyder på at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Se regionale forskjeller lenger ned i saken.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ NOMINELL PRISSTIGNING OG SESONGKORRIGERTE PRISER?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periodes foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering, viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Minst prisnedgang hadde Kristiansand med 0,1 prosent. Størst prisnedgang hadde Ålesund med omegn med 2,1 prosent.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst og kan skilte med en oppgang på 4,8 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Stavanger med omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.   Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Stor aktivitet

I september ble det solgt 9.161 boliger i Norge. Det er 4,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange bruktboliger pr. tredje kvartal enn i år, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 10.652 boliger for salg, noe som 2,6 prosent flere sammenlignet med september i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i september i år. Det er fem dager færre enn i august 2017.

Hamar med Stange hadde raskest salgstid med 20 dager. Stavanger hadde tregest salgstid med 76 dager.

Regionale forskjeller


Prisendring siste månedPrisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo-2,0%4,1%45,7%
Bergen-1,3%1,1%15,2%
Trondheim-1,5%0,4%16,9%
Stavanger m/ omegn-0,3%0,3%-9,2%
Tromsø-1,3%2,2%31,0%
Kristiansand-0,1%2,1%8,9%
Nasjonalt-1,1%2,7%27,4%

Oslo

Prisnedgang på 2,0 prosent:

– Det er et stabilt marked med god balanse i Oslo. Det er mye å velge i for kjøperne, men det meste blir også solgt. Markedet er ikke i nærheten av så tungt som i fjor for selgerne. Vi forventer en utflating eller mindre nedgang i prisene i månedene som kommer, sier Dreyer.

Bergen

Prisnedgang på 1,3 prosent:

– Også her er markedet stabilt med høy tilbudsside sammenlignet med de siste årene. Kjøperne i Bergen opplever at de har mye å velge i, sier Dreyer.

Trondheim

Prisnedgang på 1,5 prosent:

– September føyer seg i rekken av svakere måneder, men det er ingen dramatikk i det. Det legges fremdeles ut mange boliger for salg og det selges mange boliger. Det er god aktivitet her, med en svært høy tilbudsside i forhold til folketallet, sier Dreyer.

Stavanger

Prisnedgang på 0,3 prosent:

– Tendensen her er bra for øyeblikket med god aktivitet i markedet. Vi må tilbake til 2014 for å finne flere solgte boliger. Det er rett og slett mer optimisme i byen, og vi ser en stabil utvikling i tilbudssiden, sier Dreyer.

ENDRINGER I BOLIGPRISSTATISTIKKEN

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk. Det kommer som en følge av at metodikken for bearbeiding av dataene som samles, endres.

Den nye metoden skal fange opp skift i boligmarkedet raskere. De månedlige regionale endringene vil forsterkes og svinge mer, mens tallene for Norge under ett vil holde seg noenlunde som før.

Eksempel på hvordan den nye metoden vil gjøre utslag i tallene:

I 2017 hadde boligprisene i Oslo et fall på 6,2 prosent, med den nye metoden vil tallene vise at nedgangen i 2017 var på 10,5 prosent.

Prisnedgang på OBOS-leiligheter

Tidligere denne uken kunne OBOS melde om et prisfall fra august til september på 2 prosent i Oslo.

I september var gjennomsnittlig pris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 61.415 kroner. Det er 1,1 prosent høyere enn i september 2017.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.059 kroner i september. Det er 1,4 prosent lavere enn i august, og 1 prosent høyere enn i september i fjor.

For hele landet har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 9,3 prosent hittil i år.

Norske Boligbyggelags prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i tredje kvartal 2018. Det er jevn nedgang over hele landet, med unntak av Bergen hvor prisene på de omsatte borettslagsboligene stiger. Boligprisene ligger nå 0,7 prosent lavere enn på samme tid i 2017.

POSITIV: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er glad for at prispresset har avtatt.  Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Norges Eiendomsmeglerforbund: – Positivt med mindre prispress

Markedet er preget av større realisme enn tidligere, mener administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Både selgere og kjøpere har sunnere forventninger enn det vi så i i 2016 og 2017.

Han mener det er bra for markedet at prispresset har avtatt i de første høstmånedene.

– Det bidrar til en normalisering i områder som blant annet Oslo-regionen hvor prisveksten var foruroligende sterk i første halvår.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

På forsiden nå