Ukens grønne tips: Disse boligene ligger dårligst an ved flom, ras og stormflo

Kan man risikere ikke å få forsikret huset sitt?

Det har vært en sterk økning i skader som følge av styrtregn siden 2009, ifølge If. Risikoen er størst for hus i tettbebygde strøk. Fordi det er mer asfalt og mindre vegetasjon, som fungerer som buffer/svamp.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nærmere 32.000 norske boliger er i høyrisikosone for klimarelaterte skader. Hovedsakelig skader på grunn av flom, kvikkleireskred og stormflo. Det viser en analyse Nordea har utarbeidet med informasjon fra Eiendomsverdi, Norges vassdrags- og energidirektorat og Kartverket.