Vi sjekket prisene: Du kan bryte loven og få vaskehjelp til 100 kr timen. Dette koster det å vaske hvitt

Hva skal det egentlig koste å få hjelp med gulvvasken? Og hvor går grensen mellom svart og hvitt arbeid?

MINIMUM: Minstelønnen for ansatte renholdere er 181,43 kroner, men man kan prise seg så lavt man vil som selvstendig næringsdrivende.   Foto: Shutterstock, NTB scanpix

En undersøkelse vi har utført viser at man kan få privat vask hjemme ned i 100 kroner pr. time. Men: En hundrelapp er langt unna minstelønn og enda lenger unna timeprisen seriøse aktører opererer med.