Tomt i Kjerkvegen solgt for 1,7 millioner kroner

foto