Tomt i Kjerkvegen solgt for 2,1 millioner kroner

foto