Rekkehus i Nordre Hallsetveg solgt for 5,4 millioner kroner