Huset fra 50-tallet bestod av mørke og små rom. Nå er det totalforvandlet.

Huset er bygd på slutten av 50-tallet. Da familien overtok, var rommene mørke og små. Nå er det åpnet opp, stort og lyst. Huset er bygd på slutten av 50-tallet. Da familien overtok, var rommene mørke og små. Nå er det åpnet opp, stort og lyst. Foto: Irene Jacobsen