«NB: Alle som kommer på visning er med i trekningen av et gavekort pålydende kr. 30 000!»

Slik skal potensielle kjøpere lokkes til visning av til sammen fem leiligheter i Innherredsveien 85a.

- Vanskelig å måle

- Dette er vel en vri som tidligere var mer vanlig på prosjektsalg, sier eiendomsrådgiver Frode Drazkowski i Terra Eiendomsmegling.

Han står bak annonsen som to uker på rad har stått i Boligguiden.

- Responsen er vanskelig å måle, men vi hadde mye folk på visning nå på søndag. Til sammen hadde vi vel rundt 40 som skrev seg på lista, opplyser Drazkowski.

Denne praksisen strider ifølge Forbrukerombudet med Markedsføringsloven, og er derfor ulovlig.

- Dette høres ut som et brudd på markedsføringsloven paragraf fem, som forbyr utlodninger eller konkurranser som innebærer trekninger, sier seksjonssjef Jo T. Gjedrem i Forbrukerombudet til adressa.no.

Mulige tvangsgebyr

Lovens paragraf fem sier følgende:

«Det er forbudt i næringsvirksomhet å søke fremmet salget eller kjøpet av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser ved å sette i verk utlodning eller annen foranstaltning der tilfellet helt eller delvis avgjør hvem en fordel (gevinst, belønning, premiering eller annet) skal tilfalle».

- Vi pleier å skrive brev og ta opp saken når vi kommer over slike tilfeller. De fleste retter seg da etter det. Hvis vi ikke blir enige kan vi sende saken inn for markedsrådet, og da kan det være aktuelt med tvangsgebyrer, sier Gjedrem, og forklarer at Forbrukerombudet har sett antydninger til at en del meglere forsøker å gå nye veier.

- På kanten

Eiendomsrådgiver Frode Drazkowski blir overrasket over de nye opplysningene når det gjelder selskapets markedsføring.

- Vi velger å ta dette bort inntil denne problemstillingen er avklart. Det er dumt fordi den har jo tidligere gått i trykken.

Drazkowski forteller at Terra videre vil endre rutinene, og lage et spørreskjema som blir delt ut på visningene. Alle som da svarer er med i trekningen av gavekortet, og dermed så unngås markedsføringsloven paragraf fem.

- Etter å ha sett mer på loven, ser vi jo at dette kan være på kanten. Det har aldri vært meningen at vi skulle bryte noen lover, det er kun snakk om at oppdragsgiver ville gi noe ekstra.

Leder i Trøndelag Eiendomsmeglerforening, Kristin Skog, synes byens meglere burde hatt mer is i magen før lokkemidler taes i bruk for å fylle opp visningene.

Hun innrømmer samtidig at ting har gått tregt i det siste, men Skog har stor tro på at markedet etter hvert vil stabilisere seg.

- Er dette pinlig for bransjen generelt sett?

- Det må være opp til hvert enkelt foretak. Det kan oppfattes litt krampeaktig og man kunne kanskje heller fokusere på det man faktisk skal selge, og at det er det som skal få folk til å komme på visning.

foto
Foto: FAKSIMILE ADRESSEAVISEN