Bolig

Flyttet hjem og bygget hus: – Alle lo av oss da vi flyttet tilbake

Boligen består av to relativt like bygningsvolum, koblet sammen av et mindre og transparent mellombygg hvor blant annet inngangen er plassert. Mot nord har fasadene kun små og nødvendige vinduer. Mot de andre himmelretningene og solen åpner bygget seg med mye glass i ulike størrelser. Dette skaper varierte og gode overganger mellom livet inne og ute. Foto: Karen Gjermundrød