Chris Hovde har 60 planter. Og fem grep som kan hjelpe gjennom vinteren

Hvordan tar du best vare på plantene i mørketiden? Foto: Jan T. Espedal