Hun brukte syv år på å pusse opp det gamle huset. Målet ble å beholde fremfor å erstatte.

foto
– Skaugumene mine er jeg stolt av, sier Sigrid Sævareid (95). Barnebarnet Synnøve tar seg av vinterlagringen av de fleste knollene, men bestemorens favoritter flytter inn på loftet før første frosten. De vil hun ha kontroll på selv. Foto: Irene Jacobsen