Korleis få ei 80 kvadratmeter hytte til å verka romsleg?

Familien kjenner seg ekstra takksame for hytta no når det ikkje er mogleg å reisa så mange andre stader. Familien kjenner seg ekstra takksame for hytta no når det ikkje er mogleg å reisa så mange andre stader. Foto: Fredrik Refvem