Bolig

Gøy på landet:– Vi kjøpte småbruket fordi vi trengte mer enn en dobbel garasje

Koronaprosjektet på Aasum er den nye uteavdelingen med langbord og utekjøkken. Foto: Karen Gjermundrød