Sprekkene i tømmeret er fylt med gammel halm. Gamle, nostalgiske krukker for tørrvarer har fått plass på hyllen over benken. Foto: Lise Bjelland

Hun beholdt den brente veggen

Sjokket var stort da det under restaureringsarbeidet åpenbarte seg store brannskader i huset Nina Knudsen nylig hadde kjøpt i Stavanger sentrum.