Rekordsal av hytter. Spesielt ei kjøpargruppe peikar seg ut.

Pandemien fører til at fleire og fleire føler behov for ein pustepause, og den låge renta gir dei som har trygge jobbar, ekstra god kjøpekraft for tida. Pandemien fører til at fleire og fleire føler behov for ein pustepause, og den låge renta gir dei som har trygge jobbar, ekstra god kjøpekraft for tida. Foto: Jonas Haarr Friestad