Ferske boligpriser: – Dette er sterke tall

De siste månedene har aktiviteten i boligmarkedet vært rekordhøy, ifølge Eiendom Norge. De siste månedene har aktiviteten i boligmarkedet vært rekordhøy, ifølge Eiendom Norge. Foto: Synne Hellum Marschhäuser