Den gamle smed-bedriften måtte tenke nytt. Det ga suksess.

Da oljeindustrien strammet beltereimen, fant brødrene Svein og Tor Westlund Kristiansen nye ting å lage. Da oljeindustrien strammet beltereimen, fant brødrene Svein og Tor Westlund Kristiansen nye ting å lage. Foto: Lise Bjelland