Desember er normalt en måned med lavt volum og svak prisutvikling. Hvordan gikk desember 2020? Desember er normalt en måned med lavt volum og svak prisutvikling. Hvordan gikk desember 2020? Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Siste boligpriser: – Det har aldri før vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år