Ivar Arne Devik fra Miljøpakken (t.v.) og salgsleder Gøran Andersen fra Foraas Områdesikring diskuterer de senkbare barrierene som de har vært med på å sette opp på Bakklandet. 

Ivar Arne Devik fra Miljøpakken (t.v.) og salgsleder Gøran Andersen fra Foraas Områdesikring diskuterer de senkbare barrierene som de har vært med på å sette opp på Bakklandet. 

Senkbare barrierer:

Senkbare barrierer i Trondheim skaper flyt i trafikken og kan forhindre terror

Positive erfaringer fra forsøksprosjekt der senkbare barrierer erstattet bom på Bakklandet.
Foraas Områdesikring

15. august i fjor startet arbeidet med å erstatte bommen ved krysset Nygate/Nedre Bakklandet. Såkalte pullerter, senkbare barrierer nede i gata og fortauet, ble valgt for å regulere gjennomkjøring i det rolige boligstrøket på Bakklandet. To måneder senere sto pullertene ferdig montert. Slike pullerter kan senkes ved behov, noe som gjør det generelt enklere å komme fram med utrykningskjøretøy og brøytebiler enn om det står bommer eller andre sperringer der. Miljøpakken i Trondheim ønsket med pullert-prosjektet, å se om denne type barrierer er egnet i Trondheim. Poenget er at pullertene er lite plasskrevende, de er enkle å komme seg forbi for folk flest, og de kan samtidig lett senkes ned i bakken ved behov.

 
- Erfaringene så langt, er gode. Vi ser at trafikkflyten er god for gående og syklister, og det er lett for utrykningskjøretøy å senke og heve pullertene via en brikke i frontruten på kjøretøyene, sier salgsleder Gøran Andersen i Foraas Områdesikring (bildet).

Les mer om Foraas Områdesikring på deres hjemmeside!

Blinkende varsellys

Vi møter ham og Ivar Arne Devik i Miljøpakken ved pullertene på Bakklandet. Syklister og turister fyker forbi mens Andersen viser frem hvordan pullertene heves og senkes. I det de kommer opp av bakken, så blinker det lys i toppen av dem for å varsle alle i nærheten. Slik foregår det:


Biler har ingen mulighet til å kjøre inn i ei gate som er sperret av med pullerter. 

Biler har ingen mulighet til å kjøre inn i ei gate som er sperret av med pullerter. 

Dette er utgangsposisjonen for de senkbare barrierene, også kalt pullerter. Kjøretøy kommer ikke gjennom, men syklende og fotgjengere kommer seg lettere forbi dette enn forbi bommer og lignende. 

Dette er utgangsposisjonen for de senkbare barrierene, også kalt pullerter. Kjøretøy kommer ikke gjennom, men syklende og fotgjengere kommer seg lettere forbi dette enn forbi bommer og lignende. 

Pullertene er på vei ned. 

Pullertene er på vei ned. 

Pullertene er senket og gir fri ferdsel for utrykningskjøretøy eller brøytebiler. 

Pullertene er senket og gir fri ferdsel for utrykningskjøretøy eller brøytebiler. 

Andersen bruker en brikke, som gjør at de åpner seg når han står i nærheten. Hans arbeidsgiver Foraas Områdesikring leverte og monterte selve pullertene, en type teknologi som er godt kjent ellers i verden. Arbeidet ble rundt ble utført av entreprenøren Din Gårdsplass, under oppsyn av Miljøpakken og deres prosjektleder OPAK AS.

- Dette fungerer godt for trafikken av både gående og syklister. Vi ser dessuten at pullerter er en bra løsning i forhold til vintervedlikehold. Det gar vært få klager og vi har hatt en løpende dialog med beboerne om hvorvidt lys eller lyd som kan virke forstyrrende. Nå skal vi gjennomføre en grundig evaluering med alle interessenter, men senkbare barrierer er generelt noe som kan fungere flere steder, sier Ivar Arne Devik, leder for sykkelgruppa i Miljøpakken.

Salgsleder Gøran Andersen i Fraas Områdesikring viser at pullertene på Bakklandet ikke heves dersom et menneske skulle stå oppå dem. 

Salgsleder Gøran Andersen i Fraas Områdesikring viser at pullertene på Bakklandet ikke heves dersom et menneske skulle stå oppå dem. 

 

- I tillegg til regulering av trafikken, er det også et sikkerhetsperspektiv med senkbare barrierer. Vi ser jo at terror rammer uskyldige i hele verden, også i Norge, så lignende barrierer med riktig dimensjonering kan være med på å skape et sikrere samfunn også, sier Andersen.

Første i Trondheim

Senkbare fysiske barrierer er ikke noe helt nytt eller unikt i norsk eller europeisk sammenheng, men dette prosjektet er det første i sitt slag i Trondheim. Foraas har utover dette, montert ett anlegg i Steinkjer og har i flere år hatt løsningen installert på sitt kontor i Fossegrenda. Etter en rekke terrorangrep der lastebiler brukes som våpen, er veier og kjøretøy blitt en større del av risikovurderinger i mange land. Barrierer vurderes nå i flere store byer for å forhindre nye terrorangrep.

 
 

- Pullerter fins i ulike dimensjoner, og fungerer både i forhold til trafikkavvikling og terrorsikring. Skal de brukes for å forhindre terror, så trengs det mer avanserte og kraftigere løsninger enn det som er på Bakklandet. Men prinsippene er de samme, sier Andersen videre.

Men Norge har et annet klima enn Sør-Europa. Ved starten av prosjektet var det derfor knyttet spenning til om barrierene ville fungere like godt ved ulike temperaturer og i all slags vær.


 

Vær-utfordringer

- Klimaet i Trondheim er annerledes enn i Paris for eksempel. Man kan ikke bare kopiere andre land. Lokal kompetanse, kjennskap til forholdene og tilgang til rask service er viktig, etter vår mening. Ting som kulde og drenering er derfor noe av det vi ville se på med dette prosjektet. Alt dette ser ut for å fungere bra på Bakklandet, så det er klart vi som leverandør tror på denne type løsninger for flere plasser. Eksempler på aktuelle andre steder i Trondheim er Gamle bybro, Lerkendal og Torvet, sier Ronny Hafsmo, operativ leder i Foraas Områdesikring.

- Automatiske pullerter har veldig unike egenskaper, men så langt har dette gått bra. I bykjerner spesielt, er egenskapene i en egen klasse. Rask responstid, estetisk uttrykk og liten hindring til allmenn ferdsel åpner egentlig områder mer opp enn å sperre de inne, sier Ronny Hafsmo.

Les mer om pullerter her!


Fakta om Foraas Områdesikring:

Norske bedrifter og private stiller stadig strengere krav til sikkerhet, kvalitet og utseende. Med mer enn 30 års erfaring i bransjen, innehar Foraas Områdesikring AS kompetansen og produktene til å levere områdesikring som tilfredsstiller disse kravene.

Områdesikring skal ikke bare være sikkerhet, det skal også se tiltalende ut og være så vedlikeholdsfritt som mulig. I tillegg til høy kompetanse så kan vi også ta nødvendig service og vedlikehold på sikringsutstyr som går på elektronikk slik som automatiske pullerter, bommer og porter i alle former og typer.

 
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post.