Sondre Aalmo Kvendbø fra Byåsen var lærling hos Ranheim Paper & Board, og stortrivdes med det! 

Sondre Aalmo Kvendbø fra Byåsen var lærling hos Ranheim Paper & Board, og stortrivdes med det! 

Lærling i Trøndelag:

Derfor ser Sondre lyst på jobb-fremtida

Sondre Aalmo Kvendbø er lei av at mange snakker ned yrkesfag: - Vi må heller fokusere på de spennende mulighetene utdanningen gir!
OTEK

- For min del har det vært perfekt å gå yrkesfag på videregående skole og deretter bli lærling. Jeg trives kjempegodt med denne måten å lære på, og det har mange andre fordeler. Jeg er lovet fast jobb her og har allerede kjøpt meg leilighet. Dessuten er det gode muligheter for videreutdanning, fortalte byåsingen i mars 2018.

Da tok han fagbrev som kjemi og prosessoperatør hos Ranheim Paper & Board i Trondheim, etter å ha gått Vg1 TIP og Vg2 Kjemi og prosess. TIP er et utdanningsprogram som gir veldig mange muligheter. Sondre angrer ikke på valget.

- Jeg synes altfor mange er med på å skape et inntrykk av at det er noe andrerangs å ta yrkesfag. Men landet er helt avhengige av bredde og variasjon i yrkeslivet. Alle kan ikke bli samfunnsvitere. Bare tenk på hvor viktige for eksempel helsearbeidere er, sier han engasjert.

Vi traff ham på Ranheim, sammen med lærlingansvarlig Tore Henriksen. Utenfor så vi knapt over et enormt fjell av returpapir. Ranheim Paper & Board drives nemlig meget miljøvennlig. Her er det kun resirkulert papp og papir som brukes som råstoff for produktene fabrikken produserer for både det norske og internasjonale markedet. Det går med rundt 140 000 tonn returpapir for å produsere fabrikkens 100 000 årlige tonn med papp- og papirproduktet. Kraftige esker til fiskeindustrien er blant spesialiteten til fabrikken på Ranheim.

Les mer om Ranheim Paper & Board her!

Som lærling hos Ranheim Paper & Board fikk Sondre Aalmo Kvendbø (21) mye ansvar. Analyse av papirkvalitet skjer i dette rommet og var blant de viktigste oppgavene hans. 

Sammen med OTEK (Opplæringskontoret for teknologifag, se faktaboks nederst) vil bedriften nå sette fokus på lærlingeordningen som rekrutteringsarena for framtiden. Mange bedrifter i norsk næringsliv mangler arbeidskraft og vil gjerne at flere ungdommer velger denne karriereveien. Fordelene er mange: Man får et fagbrev, man tjener penger under utdanning og man kan gå videre til teknisk fagskole eller høyere utdanning, om man ønsker det. Næringslivet etterspør dessuten ingeniører med fagbrev i bunn.

Får lære mye

Som lærling var Sondre med i mange deler av produksjonen, men som lærling innen kjemi og prosess, så er det hovedsakelig den kjemiske sammensetningen og kvaliteten i de ulike papirproduktene han følger opp.

Fra et kontrollrom nede i etasjene, fulgte vi med ham opp noen trapper til analyserommet. Hit dro han jevnlig for å sjekke vekt, tykkelse og andre faktorer med papiret. Resultatene legges inn i en datamaskin, som kundene også har direkte tilgang på.

- Det kan jo være litt stress å løpe opp hit, fordi jeg også må være innstilt på at noe kan skje med maskinen nede. Om det skjer, må jeg løpe ned igjen og hjelpe til der, fortalte Sondre, som også jobbet skift på kvelder og i helger. Det synes han er helt greit.

Vi fulgte ham ned gjennom lokalene igjen. En stor maskin står akkurat nå, på grunn av et teknisk problem. Folk fyker rundt for å få i gang produksjonen igjen. Sondre slo av en prat med to unge kolleger som jobber med noen reparasjoner. Latteren satt løst.

- Det er veldig godt arbeidsmiljø her. Og selvsagt er det mitt skift som er best, sa Sondre med et smil.

 

Har unik kompetanse

Fordi han er så ung og nylig kom fra skolebenken, så har Sondre kompetanse mange av de mer erfarne kollegene hans ikke har.

- Noe vi gjør her, er jeg ganske alene om å kjenne til, bekreftet han.

Sondre trivdes med ansvaret og synes han fikk vokse med oppgavene her på Ranheim.

Nettopp slik spisskompetanse som Sondre har, er sterkt etterspurt i hele Norge akkurat nå. For etter noen år der utviklingen i oljeindustrien skremte en del unge fra å søke kjemi og prosess, er arbeidsmarkedet nå for alvor i ferd med å bedre seg.

- Det er jo stor etterspørsel etter folk med slik kompetanse. Spesielt jenter vil ha gode muligheter om de tar slik utdanning, fordi det mangler kvinner generelt i norsk industri, påpeker Sondre.

For Ranheim Paper & Board er det viktig å sette fokus på behovet for ny kompetanse. I skrivende stund har de hele 12 lærlinger, og det er viktig med nyrekruttering hele veien, sier Tore Henriksen, som har ansvaret for å følge opp lærlingene.

Selv som lærling var det ofte Sondre Aalmo Kvendbø som kunne mest om den kompliserte produksjonsprosessen hos Ranheim Paper & Board, bekrefter veileder Tore Henriksen (t.h.).  

 

- Skal norsk industri får flere gode kandidater, så er det viktig å starte med rekruttering til yrkesfagene. Jeg tror mange rådgivere og lærere i grunnskolen vet for lite om behovene ute i arbeidslivet. De vet nok for lite om yrkesfag generelt, men de vet også for lite om hvilke fagretninger det trengs folk i. Ungdom trenger bedre og mer oppdatert informasjon, sier Sondre.

Han følger oss tilbake der vi kom inn i fabrikken. Vi snakker om hva som vil kreves for at unge folk som han selv, har en mulighet i norsk arbeidsliv. Han er ikke spesielt urolig på egne vegne, ei heller for yrkesfagene. Selv tror han kjemi og prosess og helsefag er blant fagretningene som vil ha stort behov for folk fremover.

- Jeg har tro på det jeg jobber med. Har man riktig kompetanse, fortsetter å utvikle seg og gjør en god jobb, så tror jeg det er gode muligheter i arbeidsmarkedet. Det er viktig å få frem. For å få flere inn i yrkesfag, handler det om at vi snakker opp norsk industri, ikke snakker den ned, sier Sondre bestemt.

 
Fakta om OTEK:

OTEK er et opplæringskontor innen teknologifag. OTEK nord i Trøndelag har 105 medlemsbedrifter og ca 240 lærekontrakter, samt godkjennelser i 23 fag. OTEK sør i Trøndelag har 90 lærlinger, 80 medlemsbedrifter og godkjennelse i 18 fag. OTEK rekrutterer i hovedsak lærlinger fra utdanningsprogrammet TIP men også fra Elektro. OTEK er et bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Målet er å gi de unge som søker til våre fag, de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker OTEK godkjente lærebedrifter som er villige til - og kan - tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet. OTEK godkjenner også lærebedrifter i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.  Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære. Det er OTEK sin oppgave og ansvar å påse at den samlede læretid dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Lærlingene tilbys en rekke fagspesifikke kurs og kan i tillegg søke om midler til andre kurs. OTEK trenger flere lærebedrifter, lurer du på om din bedrift kan være lærebedrift, ta kontakt på www.otek.no.

 

Derfor er Erlend og Sivert perfekte lærlinger for Servi i Rissa

Adrian (18) tar en gnistrende utdanning

En slik morsdag har du nok aldri hørt om!

Ingrid (18) er den moderne norske industriens ansikt

Robotene kommer, men Martin er ikke redd

Kari og Susann er super-lærlinger. Nå vil de utfordre mannsbastionen

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post.