Innovasjonssenteret i Oppdal skal ligge på tomta etter gamle E6. I forgrunnen ser man det såkalte

Innovasjonssenteret i Oppdal skal ligge på tomta etter gamle E6. I forgrunnen ser man det såkalte "Fjellet", en konstruksjon som skal kunne brukes til ulike aktiviteter på utsiden, og som samtiig er et klatresenter på innsiden. Selve bygningen kalles gjerne "Låven" i Oppdal.  Foto: Illustrasjon: Pir 2 arkitekter

Utvikling i Oppdal:

Slik blir innovasjonssenteret i Oppdal

Stolte, lokale tradisjoner kombineres med moderne delingskultur i det planlagte innovasjonssenteret i Oppdal sentrum. Interessen blant leietakere er stor allerede.
Siva

Navnet er ikke endelig bestemt, men det nye innovasjonssenteret har allerede fått flotte kallenavn: «Låven», «Låven og fjellet» eller «Basecamp» - alle navn som henspiller på det unike utseendet og det Oppdal står for. Arkitektene i Pir 2 i Trondheim har nemlig hentet sterk inspirasjon fra lokal byggetradisjon og natur.

Går det siste forslaget gjennom i Oppdal kommune, så vil bygningen på tomta der gamle E6 gikk, få et preg av en klassisk oppdalslåve med høyt møne, samtidig som det bygges opp et helt unikt kunstig «fjell» på den ene sida. Der vil det bli klatresenter på innsida og muligheter for å renne ski ned på utsida, når været tillater det.

- For oss er en låve et fantastisk sted, der det skjer næringsvirksomhet og utvikling. Sånn sett er det et meget passende navn på et innovasjonssenter. Men vi tar gjerne imot innspill fra folk på navnet. At det allerede er litt diskusjon i Oppdal om dette prosjektet, viser bare at folk er engasjert. Og det er kjempebra, sier Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparken næringshage i Oppdal.

Viktigere enn navnet

- Navnet og utseendet på bygget er likevel ikke det viktigste. For oss er det som skal skje i og rundt innovasjonssenteret, det aller mest spennende, sier Gro Helene Lerflaten, rådgiver i Siva, som vil eie eiendommen og bygget. Eiendommen skal deretter drives sammen med den lokale næringshagen, som en viktig partner.

Les mer om Sivas aktiviteter her

Her kommer innovasjonssenteret i Oppdal: Da E6 ble flyttet utenfor sentrum, ble området frigjort til næringsområde. Med sine opptil 100 arbeidsplasser på 5000 kvadratmeter og spennende utendørs-løsninger, vil bygget trolig forsterke de siste årenes fornyelse av Oppdal sentrum. 

 

Statlige Siva i Trondheim (Selskapet for industrivekst) kom inn i arbeidet for rundt ett år siden. Siva tilrettelegger for næringsutviklingen på Oppdal gjennom å bygge, eie og utvikle innovasjonssenteret. Siva er medeier i Nasjonalparken næringshage i Oppdal og bidrar til utvikling gjennom næringshageprogrammet. Nasjonalparken næringshage hadde ett år i forveien av kontakten med Siva, pekt ut området ved Aunasenteret og Quality Hotel Skifer, som stedet for en helt unik satsing i fjellbygda. Da E6 ble lagt utenom sentrum, ble det nemlig frigjort et område som kommunen regulerte til næringsvirksomhet. Den gamle trafikkåren får dermed et helt nytt liv.

Tidlig i 2018 skal byggingen av «Låven og fjellet» inn til behandling i Oppdal bygningsråd. Deretter skal forslaget ut på høring, før det blir siste runde i bygningsråd, formannskap og kommunestyre.

Maken til satsing på utvikling av Oppdal sentrum, har man sjelden sett. Det skal investeres rundt 130 millioner kroner i det rundt 6500 kvadratmeter store bygget. 80-100 mennesker vil ha arbeidsplass i innovasjonssenteret, og det planlegges treningssenter, kafeer og butikker i tillegg til landskapsløsninger for bedrifter eller enkeltpersoner som trenger kontorplass.

Både selve konstruksjonen og materialvalget i det nye innovasjonssenteret, har medført at det allerede omtales som "Låven" eller "Låven og Fjellet" i Oppdal.  Foto: Pir2 arkitekter

 

- Noe av det vi ser for oss, er å leie ut til for eksempel trondheimsbedrifter, som ønsker fleksible og moderne arbeidsplasser for ansatte som kan jobbe i Oppdal i perioder. Det er jo mulig for flere å kombinere jobben sin med ei langhelg her på Oppdal og da kan man være en del av et levende og pulserende arbeidsmiljø, forklarer Lerflaten.

Helt rått klatresenter

For å bidra til ny utvikling av Oppdal sentrum så er innovasjonssenteret også tenkt å ha en ekstremt utadvendt funksjon. Med det kunstige «fjellet» som planlegges på utsiden av «låveveggen», så er det plass for ett av landets råeste klatresenter. Om vinteren tenker planleggerne dessuten at det kan arrangeres jibbe-konkurranser og lignende på den kunstige fjellsiden, som ender opp på framsiden av innovasjonssenteret. Der legges det dessuten til rette for båltenning, amfi og brukervennlig myldreområde generelt.

Illustrasjon: Innovasjonssenteret i Oppdal skal løfte og utvikle hele Oppdal sentrum, og legge til rette for både arbeidsplasser og fritidsaktivitet.  

 

Les mer om Nasjonalparken næringshage

De første planene og tegningene av innovasjonssenteret har allerede skapt en viss debatt i bygda, noe både Siva og Nasjonalparken næringshage synes er flott.

- Uten engasjement ville det blitt lite utvikling, bemerker Lerflaten.

Engasjementet har slått ut på en positiv måte. Over 60 prosent av arealet i innovasjonssenteret er allerede bestilt, bekrefter en fornøyd næringshagesjef. Både næringshagen flytter inn her, sammen med fremoverlente lokaler bedrifter som VPG. Hun forteller videre at lokalene blir preget av åpne og moderne løsninger, med fokus på å skape et klima for innovasjon og samarbeid på tvers av både bedrifter og mennesker.

Siva gjerne vil komme i kontakt med aktuelle medinvestorer for dette eiendomsprosjektet. Er det noe for din virksomhet, eller har du eller din bedrift heller lyst å leie lokaler?

Kontakt Siva eller Nasjonalparken Næringshage for Oppdal og Rennebu!

Daglig leder i Nasjonalparken næringshage, Tina Lindhaug Selbæk forklarer begeistret alle turmulighetene i Oppdal for rådgiver Gro Helene Lerflaten fra Siva. 

- Vi tror at utviklingen og aktiviteten knyttet til senteret, vil løfte hele Oppdal. Håpet er at denne nye arenaen for samarbeid skaper videre utvikling. Det vil kunne skape ytterligere ringvirkninger økonomisk, tror næringshage-sjefen.

- Det er stor interesse for denne type urbane miljøer og delingskultur også utenfor de store byene. Her blir det attraktive lokaler nære butikker og andre beslutningstakere, samtidig som det er kort vei til skiløypa eller heisen opp i alpinbakkene, sier Lerflaten.

Dersom planene godkjennes, så kan byggingen starte allerede i september. Med en antatt byggeperiode på rundt ett år, så kan altså Oppdal sentrum få en helt ny attraksjon allerede høsten 2019.

Inspirert ordfører

- For oss er det svært inspirerende at Siva vurderer Oppdal som et attraktivt og aktuelt sted for realisering av et innovasjonssenter, sier ordfører Kirsti Welander i Oppdal kommune.

- Det bekrefter vår posisjon som regionsenter i den sørlige delen av Trøndelag, og vil være et verdifullt bidrag til at vi ytterligere kan befeste den rollen. Innovasjonssenteret, slik det ligger i planene nå, vil bli en svært verdifull møteplass for næringsaktører og kompetansemiljøer. Det vil tilføre allerede eksisterende næringer ny kompetanse og innovasjonskraft, og jeg er sikker på at det også vil bety at nye næringer vil finne det attraktivt å etablere seg i Oppdal, poengterer ordføreren.

Innholdet i denne artikkelen er produsert av markedsavdelingen i Opdalingen, sammen med Brand Studio.


Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post.