Filosofien bak SmartCare er at fiskens velferd og produksjonsresultat henger tett sammen. 

Filosofien bak SmartCare er at fiskens velferd og produksjonsresultat henger tett sammen. 

Frisk fisk krever fokus på fiskevelferden

BioMars helsefôr-produkter er fornyet og har blitt både mer oversiktlig og smartere. Målet er å sikre fiskens helse og velferd på best mulig måte, slik at råvarene som havner på vårt matbord er av beste kvalitet.
BioMar

I BioMars lokaler på Piren i Trondheim jobber Marte Hauge, Ida-Kathrin G. Nerbøvik og Marianne Nergård. Trioen består av to veterinærer og en fiskehelsebiolog, en sammensetning som sikrer at BioMar har en allsidig kompetanse innenfor fiskehelse.

De har vært sentrale i høstens lansering av helsefôr-serien «SmartCare», som skal møte mange av utfordringene som oppdrettsnæringen står overfor.

Her kan du lese mer om de forskjellige produktene

Lønner seg i lengden

- Filosofien bak SmartCare er at fiskens velferd og produksjonsresultat henger tett sammen. Oppdrett av fisk er - og kommer til å være - en fantastisk matressurs for framtiden, men det er ikke til å komme unna at det finnes biologiske utfordringer. Disse er vi som fiskehelsepersonell, og BioMar som selskap, opptatt av at vi kan løse, sier Marianne Nergård, veterinær og fagsjef for fiskehelse ved BioMar.

Marte Hauge, Marianne Nergård og Ida-Kathrin G. Nerbøvik jobber i BioMars fiskehelseteam. Denne høsten kunne de lansere helsefôr-serien SmartCare. 

 

Én av oppdrettsnæringens største utfordringer har i lang tid vært lakselus. Overgang fra medikamentelle behandlinger til ikke-medikamentelle behandlingsmetoder har vært nødvendig for å kontrollere lusenivåene, fordi lusa har utviklet resistens mot de fleste medikamentene.

- Næringen har greid å redusere medikamentbruken til et minimum, noe som er svært bra. Men vi vet at et hvert tiltak som krever at fisken må håndteres kan medføre utfordringer for fiskevelferden, særlig om fisken i tillegg sliter med andre sykdommer.

- Å styrke fisken gjennom fôret er en skånsom måte å gjøre fisken mer motstandsdyktig. Både mot lusa, men også for å gjøre fisken sterk nok til å tåle behandling best mulig, legger hun til.

Viktig for næringen

Teamet kan fortelle at helsefôr-serien har blitt tatt godt imot av oppdretterne etter lanseringen.

- Oppdretterne har så langt vært veldig positive til SmartCare. De fleste i bransjen ønsker jo hjelpemidler som kan styrke fiskens helse, og sørge for at fisken har det best mulig, sier Marte Hauge. 

- God fiskehelse og fiskevelferd er også veldig viktig for bærekraft, og for omdømmet til næringen, i tillegg til at det gir et bedre produksjonsresultat. Vi har fokus på at alle råvarene vi bruker skal ha best kvalitet, og ha minst mulig miljømessig fotavtrykk. Her er også fiskehelsen av betydning. Om fisken ikke når middagsbordet er det mye verdifulle råvarer som går tapt i verdikjeden og det er ikke positivt for verken produksjonsresultat eller samfunnet, legger hun til.

Her kan du lese mer om bærekraftig havbruk

God fiskehelse og fiskevelferd er viktig for bærekraft og for omdømmet til næringen. I tillegg gir det et godt produksjonsresultat.  Foto: Geir Mogen

 

Teamet forteller at bransjen trenger folk med god kunnskap om fiskehelse i alle ledd av produksjonen for å sikre at den har det best mulig.

- For fôrselskapene ligger denne spesialkompetansen i sammenhenge mellom helse og ernæring. Vi har god kunnskap om hva fisken trenger i en normal situasjon, men normalen er ikke helt hva den har vært, sier Nergård.

Man blir hva man spiser

Skal fisken mestre en hektisk hverdag må den ha tilpasset ernæring for å unngå å være ekstra utsatt for sykdom. Dette fordi en større andel av energi og næringsstoff brukes nettopp på å bekjempe sykdom og stress. Vil man ha en fisk som yter optimalt og vokser godt,  må man altså legge til rette for en god fiskehelse gjennom tilpasset fôring.

- Det er som med mennesker – skal man mestre en hektisk hverdag og samtidig yte optimalt må man fokusere på helse og et godt kosthold. Om man bare stresser og spiser junkfood blir man syk. Dette vet vi i BioMar, og vår forskningsavdeling jobber kontinuerlig for å utvikle fôr som er tilpasset de ulike utfordringene en oppdrettsfisk kan møte igjennom livet.

BioMar legger til rette for at ansatte skal kunne ha et sunt kosthold. I kantina er det fokus på sunn og næringsrik mat. 


BioMar vet at god ernæring er viktig for god ytelse både for fisk og folk, og legger til rette for at ansatte skal kunne ha et sunt kosthold. Derfor har de en kantine hvor det er fokus på sunn mat.

- I tillegg legger bedriften til rette for at vi skal kunne ha en frisk og aktiv hverdag gjennom støtte til treningsstudio og aksjoner som «Sykle til jobben», legger hun til.

Bedre verktøy for å styrke helsen

Nergård, Hauge og Nerbøvik sier at med lanseringen av SmartCare har oppdretterne fått flere gode verktøy for å sikre at fisken har det best mulig.

- BioMar har jo hatt helsefôr i lengre tid, men nå er helseporteføljen fornyet og enda bedre rustet for å møte kundenes behov. Det ble allerede i sommer lansert to nye fôr fra den nye porteføljen, sier Nergård.

- En stor nyhet er at vi endelig kan tilby fôr som reduserer skader på gjellene. Velfungerende gjeller er kritisk for robustheten til fisken, og forsøk har vist at vi med strategisk fôring kan redusere betennelse og blødninger i gjellevevet. Det har stor betydning ved håndtering, og det har vært veldig godt mottatt at vi en endelig kunne tilby oppdretterne et nytt verktøy for å styrke gjellehelsen.

Å styrke fisken gjennom fôret er en skånsom måte å gjøre fisken mer motstandsdyktig.  Foto: Geir Mogen

Her får du mer informasjon om SmartCare

Enklere kommunikasjon

I tillegg er fôrene sortert etter virkemåte, og fått en mer logisk oppbygging av de forskjellige produktene.

- Det har rett og slett blitt mye blitt enklere å kommunisere enkelt og presist om de forskjellige bruksområdene for fôret, samtidig som det gjør det enklere å implementere resultater fra vårt forskningsarbeid fortløpende.

Ida-Kathrin G. Nerbøvik, fiskehelsebiolog og produktsjef fiskehelse ved BioMar, sier at SmartCare skal gjøre fisken mer robust til å takle helseutfordringer, men samtidig være oversiktlig for kunder å bruke.

- SmartCare er et av disse gode verktøyene de kan benytte seg av. Det blir kjempeviktig at oppdretterne får rustet opp fisken sin for framtiden. For oss er det en kontinuerlig prosess å utvikle fôr og andre tiltak for fiskens velferd og helse. Det er noe vi skal jobbe mye mer med i tiden fremover, avslutter hun.

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post.