Slik reduserte barnehagen sykefraværet og økte trivselen blant de ansatte

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for NAV Arbeidslivssenter Trøndelag

Med større fokus på psykisk helse
og bistand fra NAV Arbeidslivssenter Trøndelag, opplevde Espira barnehage at arbeidsmiljøet ble mer åpent og inkluderende.

– De første årene hadde vi mye fravær, forteller Trude Jenssen.

Hun har vært daglig leder av Espira barnehage i Stjørdal siden 2009. I løpet av disse årene har hun erfart og lært mye om lederskap – mye takket være tjenestene som følger med Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, og barnehagen har i likhet med mange andre virksomheter, inngått et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Intensjonen med avtalen er å redusere sykefravær og hindre frafall på arbeidsplassen.

Det er her NAV Arbeidslivssenter kommer inn.

– Jeg har lenge benyttet meg av tilbudet til Arbeidslivssenteret, og er veldig opptatt av åpenhet på arbeidsplassen – også rundt psykisk helse, sier Trude.

Hun tror ledere kan være engstelige for hva som kommer, hvis de ber om hjelp fra Arbeidslivssenteret. Selv har hun bare positive opplevelser av støtten hun har mottatt.

– For halvannet år siden tok jeg kontakt med Arbeidslivssenteret i forbindelse med en enkeltsak, og i løpet av den prosessen fikk vi også presentert et forslag for hva de kunne gjøre for hele bedriften – og ikke bare denne ene personen, forteller Trude videre.

– Det kontinuerlige arbeidet vårt med arbeidsmiljø har blitt knyttet inn mot Arbeidslivssenteret hele veien, men om det blir større konflikter, har jeg også bedriftshelsetjenesten. Bistanden jeg får fra Arbeidslivssenteret gjør dessuten at jeg blir mer rustet til å gripe tak i slikt selv også, sier hun.

Et åpnere arbeidsmiljø og fokus på psykisk helse

– Det var i forbindelse med noen sykefraværssaker av vi først kom i kontakt med Espira barnehage. Jeg så at de hadde et arbeidsmiljø som ville spille hverandre gode, men sammen med virksomheten la vi merke til at det da ikke var like enkelt å snakke om psykisk helse, forklarer rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, Line Krislok Opdal.

Sammen med sin kollega Synnøve Hammer, laget de et opplegg tilpasset behovene til Espira barnehage.

Rådgivere hos Arbeidslivssenteret Line Krislok Opdal (t.v) og Synnøve Hammer.

Trude forteller at da åpenhet rundt psykisk helse ble satt i system ved hjelp av Arbeidslivssenterets rådgivere, dukket det opp historier fra de ansatte som de ikke hadde hørt før.

Gjennom en metode som heter Tankevirus og opplæring i relasjonskompetanse, skapte de sammen med Arbeidslivssenteret en sunn åpenhetskultur på arbeidsplassen.

Fashion design, Hairstyle, Smile, Plant, Table

Hva er Tankevirus?

Dette er en metode for mestring som presenterer negative tanker som "tankevirus", og handler om hvordan disse tankene påvirker humør og handlinger – og hvordan man kan ta tak i dette på en arbeidsplass.

– Jeg tror Trude har gjort noen oppdagelser i etterkant av alt dette, som gjør at hun kan jobbe videre med andre medarbeidere som også kan ha behov for oppfølging, sier Line.

Det kan Trude bekrefte.

– Jeg har bedre forutsetninger for å være i forkant på sykefraværsarbeid nå, i forkant av sykmeldinger, sier hun.

I tillegg hjalp rådgiverne Trude med å styrke samarbeidet mellom henne, tillitsvalgt og verneombud. Et godt samarbeid mellom disse tre partene kan styrke lederskapet og beslutninger som tas på arbeidsplassen, forteller de to rådgiverne.

– Verneombud og tillitsvalgt er tross alt i en posisjon hvor de snapper opp signaler jeg som leder ikke alltid har mulighet til, begrunner Trude.

Hjelper der det trengs

NAV Arbeidslivssenter bistår virksomheter og bedrifter med råd og veiledning for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

– En del av jobben vi har som rådgivere er å bistå virksomhetene når de skal analysere og kartlegge hvilke utfordringer de står i, og være en støtte og sparringspartner i dette arbeidet. Hva trenger de hjelp til, hva kan de få til selv, hvilke verktøy kan vi gi dem? Tilnærmingen og metodene vi bruker vil være ulike fra arbeidsplass til arbeidsplass, forteller Line.

– Alle ledere vil på et eller annet tidspunkt oppleve situasjoner det er godt å ikke stå alene i. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Vi ønsker å bistå med å skape et godt arbeidsmiljø i virksomhetene – det er derfor vi er her, sier Synnøve og smiler.

Virksomheter tar gjerne kontakt med Arbeidsslivssenteret når de står i situasjoner hvor de lurer på hva de skal gjøre for å utvikle eget arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere kan også søke om tilskudd til ekspertbistand fra Arbeidslivssenteret, hvis de ser at en ansatt har behov for særskilt oppfølging av en ekspert på sykefravær og arbeidsmiljø.

People in nature, Plant, Green, Leaf, Orange, Yellow, Wood, Community

Dette kan du samarbeide med NAV Arbeidslivssenter om:

 • Arbeid og psykisk helse
 • Partssamarbeid på arbeidsplassen
 • Sykefraværsrutiner
 • Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt
 • Langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær
 • Enkel arbeidsmiljøkartlegging
 • Endring om omstilling
 • Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse
 • Livsfaseorientert personalpolitikk

Samarbeidet skal sette virksomheten i stand til å jobbe videre med dette på egenhånd.

Synnøve vektlegger viktigheten av at virksomheten selv tar eierskap til prosessen, slik at de kan stå på egne bein når Arbeidslivssenteret ikke lenger er involvert.

– Dette bør gjøres for å unngå at de går tilbake igjen til stadig økende sykefravær, og sikre at de faktisk har lagt en god struktur for organisering og sykefraværsoppfølging for fremtiden.

– Vi vet også det at når ansatte jobber i et godt arbeidsmiljø, vil det påvirke tjenesten positivt. I Espiras tilfelle, tjenesten til barna og deres foreldre. Jeg tenker at i enhver bedrift vil arbeidsmiljø påvirke tjenestene og kvaliteten bedriften leverer, legger Line til.

Et kontinuerlig samarbeid

Trude og Espira barnehage er veldig glad for at de har benyttet seg av tjenestene til Arbeidslivssenteret, og kommer til å fortsette med dette om det skulle være behov.

– Jeg syns vi har fått mer likeverdighet inn i organisasjonen gjennom dette, vi har fått en forståelse for at alle «har noen ting», det ligger mye i oss og det er mange grunner til at vi er på den ene eller andre måten, sier Trude om endringene hun har sett i barnehagen.

Hun har blitt enda mer opptatt av at alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, at alle har riktig og god kompetanse og er selvgående på jobb.

– Da er det mitt ansvar at jeg ikke bare forlanger dette, men også sørger for at de ansatte får de riktige verktøyene til å faktisk gjøre det. Det har Arbeidslivssenteret hjulpet meg med.

Slik kan du ta kontakt med
NAV Arbeidslivssenter

 • Ring arbeidsgivertelefonen: 55 55 33 36
 • Benytt kontaktskjema –en rådgiver ringer deg tilbake.
 • Ring direkte til avdelingsleder Håvard Flakne, ved NAV Arbeidslivssenter Trøndelag: 404 62 629

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text