Slik bevarer NTE naturen når de bygger nytt vannkraftverk

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for NTE

Material property, Font

Nord i Trøndelag slynger elvenes dronning Namsen seg gjennom det skogkledde landskapet. Da NTE bestemte seg for å bygge et nytt vannkraftverk i Grong, var det aldri noen tvil om at naturen måtte skånes og den verdifulle laksen vernes.

Randi Reitan Troset har vært prosjektleder for utbyggingen av Nedre Fiskumfoss siden planleggingen startet i 2017.

– Vi er alltid på jakt etter muligheter for å bygge ut mer fornybar energi uten å måtte gjøre store naturinngrep, sier prosjektleder i NTE, Randi Reitan Troset. Hun har ansvar for milliardprosjektet i Nedre Fiskumfoss som skal stå ferdig i 2023.   

Her bygges et nytt vannkraftverk på akkurat samme plass som det gamle fra 1952. Med fokus på bærekraft, effektiv energiproduksjon og ikke minst laksen i elva, er de godt i gang med prosjektet som til slutt skal forsyne 50 000 trøndere med strøm.  

Bærekraft i praksis

I dag kommer nesten halvparten av energibruken i Norge fra fossile kilder som olje. For å få ned dette tallet, må det rett og slett produseres mye mer fornybar energi, sier Troset. Det står gamle vannkraftverk rundt omkring i hele Norge, og når de først står der, hvorfor ikke oppgradere så vi får mer vannkraft, spør hun.

– Oppgradering av gamle vannkraftverk er rett og slett bærekraft i praksis. Vi utnytter at det er bygd kraftverk akkurat her tidligere. Det gjør at vi kan gjenbruke mye av det som står her fra før, vi slipper blant annet å bygge dam, forklarer prosjektlederen.

Bærekraft i praksis

I dag kommer nesten halvparten av energibruken i Norge fra fossile kilder. For å få ned dette tallet, må det rett og slett produseres mer fornybar energi, sier Troset. Det står gamle vannkraftverk rundt omkring i hele Norge, og når de først står der, hvorfor ikke oppgradere så vi får mer kraft, spør hun.

– Oppgradering av gamle vannkraftverk er rett og slett bærekraft i praksis. Vi utnytter at det er bygd kraftverk akkurat her tidligere. Det gjør at vi slipper å bygge dam, vi slipper å sette inn nye luker – det er så mye her fra før, forklarer prosjektlederen.

Et av målene til NTE er at Trøndelag skal bli klimanøytralt. Utbyggingen på Nedre Fiskumfoss er et prakteksempel på hvordan de jobber for å oppnå dette.

Når den nye kraftstasjonen på Nedre Fiskumfoss står ferdig, vil det produseres 40 prosent mer energi enn tidligere. I tillegg vil langt flere laks komme seg uskadet gjennom verket, og ikke minst vil naturinngrepene ha vært minimale i terrenget rundt. Det er nemlig under bakken det meste skjer.

Husk lyd!

Store hensyn til laksen

Ekstra spesielt med dette prosjektet er ressursene som brukes for å ivareta laksen, både underveis og etter at vannkraftverket står ferdig.

– Det er mange som lever av Namsen, og derfor har det vært viktig å gjøre tiltak for laksen i dette prosjektet. Vi har veldig nær kontakt med både fiskeinteressenter og Elveeierlaget, slik at de kan være med å legge føringer for hvordan vi skal jobbe i elva, forteller Troset.

Anleggsarbeidet er tilpasset laksen, noe som betyr at de ikke jobber ute i elva når det er fiske, gyting eller nedvandring. Turbinene som nå blir satt opp gjør at det er mye større overlevelse for fisken. I rapportene Troset har lest er det faktisk snakk om så mye som 60-70 prosent større overlevelse.

Husk lyd!

For at smolten og vinterstøingene skal komme seg trygt ned fossen når produksjonen settes i gang i 2023, er det også bygget en nedvandringsløsning – i tillegg til fisketrappen for oppvandring som allerede er her.

Husk lyd!

Grønne løsninger for fremtiden

Utbyggingen av det nye vannkraftverket på Nedre Fiskumfoss er helt i tråd med visjonen til NTE om et klimanøytralt Trøndelag. Ikke bare ønsker de å produsere mer fornybar energi for å nå disse målene, de ønsker også å bidra til at samfunnet kutter ned på energiforbruket sitt. For å klare det, trengs tilgang på rådgiving og smarte alternativer.

I 2020 opprettet NTE derfor en egen avdeling som heter Energitjenester. Der jobber de med å lage forskjellige typer energiløsninger til kundene sine, blant annet med solcellepanel, elbil-ladere og energirådgiving. Alt dette kommer i tillegg til den grønne og rene energien de leverer fra kraftverk som det på Nedre Fiskumfoss.

Prosjektleder Troset gleder seg til å kunne levere fornybar og miljøvennlig energi til enda flere trøndere når vannkraftverket står ferdig.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan gjøre det bra for både klima, miljøet og laksen. Dette er veien mot et grønnere Trøndelag.

Randi Reitan Troset

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Logo, Font, Text
Material property, Font