Slik sørger de for å holde Nidelva ren mens Nydalsbrua bygges

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Eurofins

Testing og håndtering av vann er viktig for Sluppen-prosjektets  miljøsertifisering. For at alt skal gå knirkefritt, trenger Skanska en pålitelig aktør som Eurofins for å analysere utslippene.

Vannet fra anleggsområdet blir fraktet til Eurofins laboratorium på Tunga for testing, av Sofie Bolle Andersen.

Hard hat, Bicycle helmet, Sports gear, Smile, Workwear, Photograph, Sky, Cloud

– I aller verste fall risikerer man jo å ødelegge det biologiske mangfoldet i Nidelva, sier HMS-rådgiver i Skanska, Sofie Bolle Andersen, når hun forklarer hvorfor det er så viktig å analysere vannet som slippes ut i elva fra anleggsområdet.

Ved den gamle Sluppen-brua bygges det nå en ny firefelts bro over elva, det skal bygges rundkjøring som et lokk over den nye Osloveien – og det jobbes med de første 80 meterne av Byåsen-tunellen.

For å sikre at Nidelva ikke tar skade av alt det som skjer rundt den, sendes ukentlige og månedlige vannprøver til et Eurofins-laboratorium på Tunga i Trondheim.

Raske svar er viktig

Selv om Skanska har et overvåkningsanlegg og et renseanlegg på området selv, har de behov for å sende regelmessige tester til analyse for å forsikre seg om at de ikke forurenser elven.

– Vi bruker testingen for å sjekke at de tiltakene vi gjør er riktige. Hvis Eurofins avdekker at vi slipper ut olje i elva, så kan vi fort stoppe den delen av produksjonen og iverksette tiltak for å forhindre det, forklarer Andersen og legger til at det derfor er svært viktig at analyseresultatene  kommer raskt i retur.

Hun syns det er en stor fordel at et akkreditert laboratorium som Eurofins finnes like i nærheten og at hun kan levere prøvene fysisk i lokalene deres. Da får hun også mulighet til å prate med noen der, om det skulle dukke opp spørsmål.

– Eurofins er veldig flinke til å ta kontakt om det skulle være usikkerheter rundt noen av de innsendte prøvene, slik at prosessen ikke stopper opp eller at misforståelser oppstår, sier Andersen.

For tid er viktig i et prosjekt som dette.

Hvis det skulle komme utslipp, er det vesentlig at Skanska gjør tiltak raskt for å ikke påvirke elvas miljø.

Trenger din bedrift å få utført analyser?
Se hva Eurofins kan hjelpe med her!

Lokalt forankret, internasjonalt nettverk

– Eurofins er et globalt selskap med lokale laboratorier. Fordelen vår er at vi har lokalkunnskap og tilhørighet, i tillegg til et enormt nettverk av analyser og laboratorier tilgjengelig, sier Linn Baardsgaard, salgsansvarlig for Midt- og Nord-Norge i Eurofins.

Hun jobber med kunder som Skanska, altså de som har behov for å teste og analysere ytre miljø. I tillegg til vannprøver kan det være snakk om analyser av jord, sedimenter, luft, biota, omgivelser rundt oppdrettsanlegg og produkter.

Kundesegmentet er stort, og bransjene de analyserer for er tallrike.

Hand, Liquid, Purple, Fluid, Nail, Finger, Drinkware

Eurofins-laboratoriene

Eurofins er en av de største laboratoriene Norge, og den ledende leverandøren av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk.

I tillegg tilbyr de kursvirksomhet og rådgiving innen flere områder. Med avdelinger flere steder i landet, er de landsdekkende med en lokal tilstedeværelse.

Ta kontakt med Trondheims-avdelingen her!

– Vi analyserer for miljøkonsulenter, entreprenører, samferdselsprosjekter, vi analyserer byggemateriale for blant annet olje, krom 6 og asbest, vi tester for legionella og vi kan teste innenfor havbruk eller for kommuner, og miljøgifter og miljøtilstand i jord og vann. Listen er lang, smiler Baardsgaard og legger til at alle kan være trygge på at de leverer veldig god kvalitet.

– For en kunde som Skanska og Sluppen-prosjektet, er det helt avgjørende at de får analyseresultater de kan stole på. Det er viktig for hele byggeprosessen, og vi sørger for at de får testet vannutslippene sine underveis på den aller beste måten. Det er et samfunnsoppdrag vi tar på alvor, understreker hun.

Sømløs prosess fra start til slutt

De kundene som ønsker å levere prøvene sine selv, kan komme til laboratoriet på Tunga – som Andersen i Skanska foretrekker.

Hennes vannprøver fra Sluppen blir i likhet med alle prøver innenfor miljøsegmentet, sendt til hovedlaboratoriet i Moss. Der fordeles de videre til andre laboratorier i både Norge og utlandet – om analysene krever det. Hvis kunden ikke kan levere prøven sin selv, henter Eurofins gledelig med budbil.

– Logistikkløsningene våre er virkelig gode! Kundene kan ringe fra Steinkjer eller Frøya, så kommer budbilen før de aner det. Prøvene tas med hit til oss på Tunga, og er fremme i Moss samme kveld eller dagen etter, sier Baardsgaard.


Andersen er en av dem som har tatt i bruk mobilappen til Eurofins når hun skal levere inn prøver. Dette opplever hun som langt mer effektivt enn den gamle metoden som gjerne dreier seg om lapper og skjema i fysisk form.

– Nå kan jeg stå og ta vannprøver, gå rett inn på appen og bestille analyse derfra. Når jeg kommer frem på Tunga, må jeg bare skrive referansenummer på en lapp. Man trenger ikke å stå der og fylle ut og krysse av det ene og det andre, sier hun fornøyd.

Eurofins tre segmenter

Eurofins er delt opp i forskjellige segmenter forbundet med hva som analyseres:

  • Environment: Analyser av ytre miljø, som jord, sedimenter, vann, marint vann, oppdrettsanlegg, luft og produkter.
  • Food & Feed: Fokus på mattrygghet og hygiene, analyser av matprodukter.
  • Agro: Optimalisering av landbruket. Analyser av f. eks. korn eller tilpasse gjødsel til jordtype.

Miljø kommer først

Selv om mange av analysene som gjøres på Eurofins laboratorier er lovpålagte for kundene, er det også mange som i likhet med Skanska, har en svært seriøs miljøprofil innad i selskapet.

Disse tester gjerne for å være helt sikre på at alt er som det skal – uansett om det er snakk om miljøutslipp, legionella i springen eller asbest i bygningen.

Avtalen Skanska har med Eurofins bidrar til at de får målt på det de skal, har kontroll underveis og får raske svar på det de trenger – for det er kjedelig å ha uønskede situasjoner over tid, gjentar Andersen.

– Det er så viktig at vi gjør det rette for miljøet. Samfunnet rundt oss er engasjerte og bryr seg om klimaspørsmål, og gjennom ansvarlighet i prosjektene våre viser vi at vi også bryr oss, avslutter hun med et smil.

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text