– Det er så mye glede her på Skaun bo- og aktivitetstilbud!

Dagrun, Einar og Karin har en jobbhverdag med mening:

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Interkommunalt Utviklingsprosjekt Helse

Rectangle

Hverdagen for de ansatte på Skaun bo- og aktivitetstilbud er aldri uten godt humør, med godt faglig og sosialt fellesskap. Det gjør at både ansatte og ikke minst beboere trives, mener Karin, Einar og Dagrun.

Skaun Bo- og aktivitetstilbud er en del av Skaun kommunes døgnbemannede tjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne av fysisk, psykisk eller sosial karakter. På helse- og mestringsboligen Solbakken og Meieribakken bofellesskap, får fastboende hjelp til alt fra daglige gjøremål, til pleie og assistanse. I tillegg legges det til rette for aktiviteter og arbeid som kan være med på å styrke mestringsfølelsen til de som bor her.

– Det er så mye glede i denne jobben, smiler helsefagarbeider Karin Klefstad Aalmo.

Kollegaene rundt bordet nikker muntert. Dagrun Bævre Heggset er vernepleier og Einar Rosvold er assistent. Her må de ansatte, uansett stillingstittel og fagområder, bruke mye av seg selv i arbeidshverdagen.

De ansatte tar del i alle aspekter av livet til beboerne og samarbeider tett på tvers av både avdelinger og fagområder. Sammen kompenserer de for beboernes nedsatte evne til egenomsorg og bidrar til mestring av dagliglivet – og et sosialt aktivt liv.

Med fokus på livsmestring

– Vi er jo en del av hele livet deres. Alt det du og jeg gjør i løpet av et år, gjør også de – og vi er med hele veien. Alt fra det helsemessige eller økonomiske hjemme – til å bli med dem på ferieturer, sier Karin.

Hun forteller at de ansatte bruker mest tid på motivasjon og tilrettelegging, og at mye av jobben deres i stor grad handler om å gjøre ting spennende og attraktivt for beboerne, slik at hverdagsaktiviteter blir meningsfulle.

– Ut ifra beboernes ønsker og ressurser, prøver vi å tilrettelegge så godt vi kan for aktiviteter og jobber. Vi kartlegger og lærer dem å kjenne, ser på hvilke interesser de har, hva de er gode på, og prøver deretter å finne noe de kan trives med. Vi jobber med små mål hele tiden, forklarer Dagrun.

– Små mål som har en kjempestor betydning i det store bildet, skyter Einar inn.

Kunne du tenkt deg å jobbe i Skaun kommune?

Trivelige boforhold

I tillegg til en avlastningsleilighet som står klar til bruk, er det ni fastboende på Solbakken. To av disse er Laila Lund og Jannike Dyb Dimmen.

Laila forteller at hun er veldig fornøyd med både leiligheten og utsikten fra den. Her kan hun dyrke interessene sine i et hjem hun har fått satt sitt eget preg på.

– Laila er fargesprakende og har masse energi – og er veldig glad i Titanic, musikk og konserter, smiler Dagrun.

Laila har i lang tid pakket koronatester for Skaun kommune, og tar oppgaven på alvor. Kommunen tok kontakt med bo- og aktivitetstilbudet da behovet for hurtigtester meldte seg under pandemien, for å høre om noen av beboerne kunne ta på seg denne oppgaven. Laila var ikke vond å be. Nå kan hun fortelle at selv om det var trasig da koronaen kom, føler hun at hun har bidratt ved å gjøre et nyttig stykke arbeid.  

– Jeg føler ansvaret med jobben fordi det er jo viktig for så mange. Det er koselig når vi sitter her og jobber – vi har fått mye skryt, sier hun mens hun pakker de ulike delene i plastposer.

Noen dører lenger nede i gangen fra Lailas leilighet, bor Jannike. Her har hun bodd siden 2017.

Inne i leiligheten sin viser hun smilende frem TIX-genseren og TIX-boken hun fikk i julegave .

– Jeg liker alt med TIX, han ser så snill ut, begrunner hun.

– Jannike er veldig glad i musikk og bøker, hun er en storlåner på biblioteket, forteller Dagrun.

Janikke jobber på Rådhuskaféen like i nærheten, og har funnet seg godt til rette. Der har hun blitt del av et miljø hun trives i, og opplever at hun kan gjøre oppgaver hun tidligere ikke trodde hun klarte.

– Jeg syns jobben min er artig. Jeg sitter i kassen, lager mat og møter mange forskjellige mennesker, forklarer hun.

Godt arbeidsmiljø kommer beboerne til gode

– Vi ser jo hvor viktig det er å ha en jobb, for alle sammen. Det betyr så mye, sier Einar.

Både han, Dagrun og Karin tror nøkkelen til suksess og trivsel for beboerne, handler om at arbeidsmiljøet til de ansatte også er preget av trivsel og et godt samspill mellom ansatte og ledelse.

– Vi blir alltid hørt, og diskuterer det som trengs i fellesskap, forteller Einar, og legger til at det er flere faktorer som bidrar til god stemning og fornøyde ansatte.

De har ettårige fadderordninger for nyansatte og en nyetablert mentorordning, som skal bidra til at nyansatte som kommer til Solbakken og Meieribakken får oppfølging av en slik kvalitet at de ønsker å bli værende.

– Det handler om å klare å stå i jobben, trives og få tilknytning til arbeidsplassen med en gang du starter, sier Dagrun.

Det er også et stort fokus på fagutviklingen, som styres både ut ifra de ansattes behov og hva ledelsen ser trengs av kompetanseheving. Dette er innlagt i turnusen ukentlig, og det er enkelt å ta kontakt for å spørre hvilken vei man bør gå for å finne ut mer om noe.

I tillegg er de ansatte svært flinke til å spille hverandre gode.

– Det har ikke noe å si hvilken tittel vi har, om vi er assistent, helsefagarbeider eller vernepleier – vi jobber for å oppnå det samme og der er vi alle like verdifulle. Humoren vi har her og gleden oss kollegaer imellom, smitter over på beboerne våre, sier Karin avslutningsvis.

Sammen om framtidens helsetjenester

Skaun kommune er en del av et interkommunalt helseprosjekt sammen med Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune. Målet for prosjektet er å sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester i eierkommunene.

Prosjektet ble etablert som et forprosjekt i 2020 på bakgrunn av at brukerbehovet er større enn tilgang på personell nå og spesielt i framtida. Hovedprosjektet startet i 2021 og løper ut 2023. Samarbeidspartnere i prosjektet er Statsforvalteren, KS, KS Jobbvinner, SINTEF, NTNU, Nord Universitet og Adresseavisen.

Prosjektet har fem delprosjekter som alle tre kommuner arbeider med på alle nivåer i kommunene, spesielt sammen med ansatte på avdelingene gjennom medarbeiderdrevet innovasjon:

- heltidskultur
- faglig utvikling
- veiledningssystem
- lønns- og arbeidsvilkår
- kommunikasjon og omdømmebygging
White, Azure, Organism, Font, Line
Rectangle
Rectangle

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Rectangle