Eiendomsprosjekt med verdiutvikling – tidlig flerfaglig fokus i prosjekt gir muligheter for store gevinster for omdømme, miljø og økonomi

Tidlig flerfaglig fokus

i eiendomsprosjekter  

gir muligheter for

store gevinster for omdømme, miljø og økonomi

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Rambøll Norge AS

Azure, Font

Klimaendringer og behovet for å finne langsiktige løsninger vil endre kravene til bygninger og infrastruktur. Derfor satser Rambøll nå knallhardt på bærekraft i tidligfase. Det vil komme både kundene – og samfunnet – til gode.

Det hele startet i 1945 – slik moderne europeisk historie ofte gjør. Store deler av Europa lå i ruiner, og på et tak i København sto ingeniørene Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann og drømte om å starte noe for seg selv.

Og de var en god match, Hannemann og Rambøll. Førstnevnte var den geniale ingeniøren, som kunne dissekere enhver struktur i hodet. Sistnevnte var den sosiale visjonæren, som forsto hvordan det ikke var nok å bare bygge hus – de måtte bygge samfunn.

– Så deres tidlige og helhetlige tanker om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft sitter godt i veggene her, selv om det jo har skjedd litt i tiden etter 1945. Det forteller Inge Grøntvedt, som er konstituert avdelingsleder for forretningsutvikling og logistikk i Rambøll. Og han tar ikke feil. Det har skjedd mye siden 1945. Samtidig er mye fortsatt likt.

– Nå er vi jo 16000 ansatte over hele kloden, og vi har utviklet teknologi de ikke kunne drømme om tilbake på 40-tallet. Men målet vårt er fortsatt det samme: Vi skal bidra til å forbedre både kundens virksomhet gjennom prosjekter – og samfunnet rundt. Det syns jeg er ganske kult, skyter markedssjef for Rambøll Midt- og Nord-Norge, Even Brobak, inn.

– Det er i tidligfasen vi kan utgjøre størst forskjell

Så på mange måter kommer Rambøll litt hjem nå, når fokuset i større grad vil være på bærekraft.

– De kalte det jo ikke bærekraft før i tiden, da brukte de heller samfunnsutvikling. Men det er mye det samme. Og for å kunne gjøre en så stor forskjell som mulig, må vi tidlig inn i prosjektene, forklarer Brobak. Og her rører vi ved noe av kjernen i Rambølls nye strategi: mulighetsrommet er størst helt i begynnelsen av prosessen.

– I tidligfasen er kostnadene for endring lave. Det er billig å tegne på papir, lage presentasjoner og planlegge. De store kostnadene kommer først når beslutningen er tatt, og prosjektet igangsettes fysisk – da koster det mye å endre prosjektet, forklarer Grøntvedt.

For dette er ikke nytt for Rambøll. Forskjellen er at de framover skal satse enda hardere på det. Dermed oppnår vi også bedre utnyttelse av vår kompetanse.

– For at vi skal kunne utgjøre den forskjellen vi vet vi kan gjøre, ønsker vi at flere av våre kunder ser verdien av å ha oss med fra starten av. For vi ser at de prosjektene vi lykkes best med, er der vi har vært tidlig inne. Og for å få den tilgangen er det viktig at kundene har tillit til oss.

Og akkurat tillit er et nøkkelord for at Rambøll skal lykkes med målsetningen sin. Jo tettere bånd de får til kunden og kundens kjernevirksomhet og strategi, jo bedre er forutsetningene for å kunne bidra til endring.

– Vi forstår at det innebærer høy grad av gjensidig tillit å slippe eksterne konsulenter så tett innpå seg i en tidligfase av prosjekt. Det er mye derfor vi ønsker å etablere flere langsiktige avtaler med de kundene som matcher våre bærekraftsambisjoner. Med langsiktige avtaler er vi også villige til å ta del i risiko og muligheter for totalprosjektet, og da tjener vi også direkte på at kunden lykkes, sier Brobak.

Kundene krever det

Rambølls nye strategi innebærer blant annet tydeligere satsing på tidligfase innen eiendomssektoren, og akkurat det er det flere grunner til.

– Eiendomssektoren er en bransje hvor det skjer veldig mye spennende. Det planlegges, bygges og utvikles mye – både innen næringsbygg, bolig og industri. Vi ser derfor at det er behov og muligheter for Rambøll til å bidra som en strategisk samarbeidspartner i en tidligfase der, forklarer Brobak.

Et spesielt poeng når det kommer til eiendom, er at produktet blir svært knyttet opp mot eierens identitet.


Fra venstre: Inge Grøntvedt, Ida Fines og Even Brobak.

– Det er i tidligfasen vi kan utgjøre størst forskjell

Så på mange måter kommer Rambøll litt hjem nå, når fokuset i større grad vil være på bærekraft.

– De kalte det jo ikke bærekraft før i tiden, da brukte de heller samfunnsutvikling. Men det er mye det samme. Og for å kunne gjøre en så stor forskjell som mulig, må vi tidlig inn i prosjektene, forklarer Brobak. Og her rører vi ved noe av kjernen i Rambølls nye strategi: mulighetsrommet er størst helt i begynnelsen av prosessen.

– I tidligfasen er kostnadene for endring lave. Det er billig å tegne på papir, lage presentasjoner og planlegge. De store kostnadene kommer først når beslutningen er tatt, og prosjektet igangsettes fysisk – da koster det mye å endre prosjektet, forklarer Grøntvedt.

For dette er ikke nytt for Rambøll. Forskjellen er at de framover skal satse enda hardere på det. Dermed oppnår vi også bedre utnyttelse av vår kompetanse.

– For at vi skal kunne utgjøre den forskjellen vi vet vi kan gjøre, ønsker vi at flere av våre kunder ser verdien av å ha oss med fra starten av. For vi ser at de prosjektene vi lykkes best med, er der vi har vært tidlig inne. Og for å få den tilgangen er det viktig at kundene har tillit til oss.

Og akkurat tillit er et nøkkelord for at Rambøll skal lykkes med målsetningen sin. Jo tettere bånd de får til kunden og kundens kjernevirksomhet og strategi, jo bedre er forutsetningene for å kunne bidra til endring.

– Vi forstår at det innebærer høy grad av gjensidig tillit å slippe eksterne konsulenter så tett innpå seg i en tidligfase av prosjekt. Det er mye derfor vi ønsker å etablere flere langsiktige avtaler med de kundene som matcher våre bærekraftsambisjoner. Med langsiktige avtaler er vi også villige til å ta del i risiko og muligheter for totalprosjektet, og da tjener vi også direkte på at kunden lykkes, sier Brobak.

Kundene krever det

Rambølls nye strategi innebærer blant annet tydeligere satsing på tidligfase innen eiendomssektoren, og akkurat det er det flere grunner til.

– Eiendomssektoren er en bransje hvor det skjer veldig mye spennende. Det planlegges, bygges og utvikles mye – både innen næringsbygg, bolig og industri. Vi ser derfor at det er behov og muligheter for Rambøll til å bidra som en strategisk samarbeidspartner i en tidligfase der, forklarer Brobak.

Et spesielt poeng når det kommer til eiendom, er at produktet blir svært knyttet opp mot eierens identitet.

– Det handler om rennomé og troverdighet. En bedrift som selv etterlever ambisiøse klimamål – som selv holder til i et energieffektivt kontorlokale og tilrettelegger for at sine ansatte kan ta bærekraftige valg – vil bli tatt mye mer på alvor av sine kunder når de sier de bryr seg om bærekraft. Så vi kan si at miljø- og bærekraftsstrategien til et prosjekt på mange måter er lik prosjektets omdømme – og dermed prosjektets markedsverdi for leietakere og potensielle kjøpere.

Det forklarer avdelingsleder for miljø og natur i Rambøll, Ida Fines.

– Som eiendomsutvikler blir du avkledd hvis du jukser og bare later som prosjektet er bærekraftig. Kundene – enten det er mennesker som skal kjøpe seg leilighet i boligprosjektet ditt eller bedrifter som vil leie kontorlokaler hos deg – oppdager kjapt om prosjektet ikke innfrir de kravene de har, og som har blitt forespeilet, fortsetter hun.
Så er det jo også slik at kravene som gjelder ved prosjektets oppstart fort kan være utdaterte ved ferdigstillelse. Endringer skjer fort og det som var mest bærekraftig for få år siden er erstattet av nye metoder og løsninger i dag.

– Mye av jobben handler om å følge med på, og være aktive i, markedet. Vi bruker mye mer tid og energi på akkurat dette, slik at vi kan være i forkant av nye trender og krav, forteller Fines.

Klimaendringer er et godt eksempel på et slikt framtidig krav.

– Én ting er jo at vi i dag jobber for å minimere utslipp av karbondioksid, men vi vet jo at målsettinger og fokus endrer seg. Det må også byggene være rustet for, for eksempel ved at vi ser på hvordan grøntområdene kan bidra til overvannshåndtering, som er et viktig fokusområde i en verden med stadig mer nedbør, forklarer hun.

Bærekraft er overordnet alle fagområder

Når Rambøll nå gyver løs på den nye strategiperioden, er det med tydelige mål om å gjøre kundene sine bedre. Samtidig har de også et litt mer selvsentrert mål.

– Det bygges mye, og det er mange aktører i markedet. Målet vårt er enkelt og greit å bli best på å lede disse prosessene, med alt det innebærer. For det er jo det vi egentlig sier med dette veivalget: Vi skal bli den beste samarbeidspartneren for våre kunder, slår Brobak fast, og legger til:

– Og det er vi godt i gang med.

Hvordan kommer kundene til å merke at dere er i gang med den nye strategiperioden?

– Kanskje ved at vi har blitt litt flinkere til å løfte blikket. Å klare å se ting på nye måter, og sette sammen en tjeneste som blir enda mer skreddersydd akkurat for den bedriften. Vi håper våre kunder velger oss fordi de virkelig vil oppnå noe med sine ambisjoner innen bærekraft. Det er den kundegruppen vi retter blikket mot, sier han.

– Kundene skal merke at kompetansen på bærekraft er betraktelig hevet hos alle våre ansatte. Vi vil fortsatt være fageksperter, men samtidig skal bærekraft bli en naturlig del av alle prosjekt der Rambøll er med, legger Fines til.

– Du må ønske å bidra til en litt bedre verden

I Trondheim jobber det rundt 300 fagfolk hos Rambøll. Du finner ingeniører, økonomer, arkitekter og jurister med bred erfaring og spisskompetanse.

– Vi opplever jo at tjenestene våre, og vår oppmerksomhet på bærekraft og positiv samfunnsutvikling, er noe kundene virkelig ønsker seg. Derfor trenger vi ansatte og har  vokst en del den siste tiden. Nå har vi alt fra nyutdannede ansatte i tjueårene til folk langt oppe i syttiårene. Så det er en perfekt miks av erfaring og nytenking, sier markedssjef Brobak.

Samtidig er Rambøll et globalt selskap, og all kompetanse som finnes i bedriften, skal komme alle kontorene til gode.

– Det er lav terskel for å hente kompetanse fra andre deler av verden. Trenger en kunde hjelp til å løse et bestemt problem, og den med størst kompetanse på akkurat det befinner seg i Singapore, så kobler vi vedkommende på. Og motsatt, selvsagt, forklarer han.

Tiden endrer seg, og det gjør også kravet til kompetanse og arbeidsoppgaver. Før fikk nyansatte gjerne oppgaver som i dag er automatiserte. Derfor må nyansatte i Rambøll i dag belage seg på å ta mer ansvarsfulle oppgaver  – tidligere i yrkeslivet.

– Vi pleier å si til våre nye ansatte at de har denne kompetansen – ellers hadde de ikke blitt ansatt. Så de får ta det ansvaret de får, stille spørsmålene de har, og oppleve læring, vekst og utvikling i arbeidet, sier Grøntvedt, og legger avslutningsvis til:

– Det aller viktigste for dem som skal jobbe i Rambøll er at de må ha et ønske om å gjøre verden til et bedre sted, gjennom sine arbeidsoppgaver og kunnskap. Det er bærebjelken i Rambøll i dag, som det var i 1945.

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Azure, Font