Revisjon
Midt-Norge hjelper over 50 norske kommuner. Nå søker de revisor med ambisjoner

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for Revisjon Midt-Norge

Revisjon Midt-Norge er landets største offentlige eide revisjonsselskap, men hviler ikke
på laurbærene av den grunn. De er i spennende utvikling og søker nå etter en revisor som vil være med å forme selskapet mot framtiden.


Fagleder for finansiell revisjon i Revisjon Midt-Norge, Wenche Holt.

Smile, Happy, Laptop


Midt i sentrum av Trondheim, i selve hjertet av Olav Tryggvasons gate, finner du Revisjon Midt-Norge. Revisjonsbedriften er fordelt på ti kontorer i hele regionen, med hovedkontor i Steinkjer. Til sammen er de 44 ansatte som sørger for at regnskapene i kommunene er riktige, og at tjenestene som i gis i kommunene er i tråd med kravene som gjelder.

-  Skal man jobbe som revisor, så er dette kanskje det mest spennende stedet å gjøre akkurat det. Våre oppdragsgivere er kommuner fra Midt-Norge, Trøndelag og deler av både Innlandet og Nordland, så skal man regne dette som bedrifter, er de av betydelig størrelse, forteller Wenche Holt, som er fagleder for finansiell revisjon.

I avdelingen for finansiell revisjon jobber det i dag 24 dyktige ansatte, men nå søker de en ny kollega som kan blirevisor.

Den viktige jobben som gjøres i Revisjon Midt-Norge, handler i stor grad om å kontrollere om kommunene har regnskapet i orden, gi råd i administrative prosesser og revidere kommunale tjenester og tjenesteleverandører.

Kommunene løser viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier, og dette
gjør at revisjonen blir allsidig, spennende, utfordrende og meningsfylt.

-  Vi reviderer også andre kommunale foretak som for eksempel kirkelige fellesråd, fjellstyrer, foreninger og private barnehager, sier faglederen.

Fleksibilitet og ansvar

Og det er nettopp alle de ulike oppgavene og spennet i arbeidet som er med på å gjøre det attraktivt å jobbe her. Det mener i alle fall revisor Merete Lykken – og hun har over 24 års erfaring i jobben.

-  Jeg startet i kommunal revisjon i 1997, og fant ut fort at her kan man trives lenge. Alle de ulike spennende oppgavene, muligheten for fleksitid og det å legge opp hverdagen selv gjør at jeg trives veldig godt. Vi har i tillegg et spennende fagmiljø innenfor disse veggene som gjør at man hele tiden utvikler seg, sier revisoren.

Hun husker fortsatt hvordan det var å komme som ny inn i bedriften for mange år siden, og mener at mye er likt selv om faget har utviklet seg mye.

-  Man får mye ansvar som revisor her, og læringskurven er bratt. Slik var det da, og slik er det fortsatt. Selskapet jeg jobbet i tidligere ble innlemmet i Revisjon Midt-Norge i 2020. Jeg opplever at det er et godt arbeidsmiljø her i bedriften, og at ansatte har muligheter til å være med å påvirke utviklingen av selskapet, forteller Lykken.

Den nye revisoren de leter etter, kommer inn i et miljø med dyktige kolleger og vil etter hvert få oppdragsansvar for ulike kommuner. Tidligere måtte alle som skulle få tittelen statsautorisert revisor ha hovedmengden med praksis innenfor privat sektor. Endringer i ny revisorlov gjør at man nå også kan få tittelen ved å jobbe i offentlige foretak, som Revisjon Midt- Norge.

Fagleder Holt mener det ligger uante muligheter for den riktige kandidaten.

-  Det finnes knapt et annet foretak hvor man får mer dyptgående kunnskap om kommunal revisjon enn her. I tillegg til et ekstremt godt arbeidsmiljø, får man også muligheten til å reise og se litt av det flotte som finnes i kommunene rundt oss.

Nysgjerrig på stillingen? Her kan du lese mer!Revisor Merete Lykken har jobbet i Revisjon Midt-Norge helt siden 1997 - og hun stortrives fortsatt.

Utvikles i takt

I Revisjon Midt-Norge er utviklingstakten høy, og en av de som jobber mye med digitalisering, er revisjonsmedarbeider Gunnar Haugum. Han startet i bedriften i 2020, og får stadig mer ansvar.

-   Fagmiljøet her er veldig solid, og takhøyden er stor. Vi snakker mye sammen og her får man muligheten til å utvikle seg i takt med selskapet. Selv om Revisjon Midt-Norge ikke er nytt, er vi langt framme i digitaliseringen, forteller han.

Og akkurat det er noe han liker spesielt godt.

- Min spisskompetanse er analyse, og det får jeg utviklet i denne jobben. Har man erfaringer fra tidligere som kan dras nytte av, får man ofte muligheten til å bygge videre på det og være med å forme hvordan vi jobber. Det er ekstremt givende, sier Haugum.

Revisjonsmedarbeider Gunnar Haugum er spesielt interessert i analyse, og har fått muligheten til å bruke også den kompetansen i jobben hos Revisjon Midt-Norge.

For de ansatte her blir oppfordret til kurs og utviklingsmuligheter, eller aktiv deltakelse i NKRF (Norges kommunerevisorforbund), der allerede flere kolleger sitter i ulike komiteer.

-  Jeg tror kanskje det som lokket meg mest er at man sitter så tett på faget, men likevel får rom nok til å utvikle seg hele tiden – og alltid se på smartere og bedre måter å jobbe på.


Er du den rette personen som kan styrke laget i Revisjon Midt-Norge? Her kan du søke på stillingen!Han mener arbeidshverdagen i Revisjon Midt-Norge
kan by på flere varierte oppgaver enn privat revisjon.

-  Vi er en åpen organisasjon som hele tiden er i endring og derfor kan man være med å utvikle hvordan vi skal jobbe sammen. I tillegg får man tidlig komplekse oppgaver og ansvar som gjør at man vokser veldig, mener Haugum.

Nå håper Haugum, Holt og Lykken at de kan få en til ambisiøs revisor med på reisen.

-   Er du åpen og arbeidsom med interesse for å bli veldig god på kommunal revisjon, håper vi du tar kontakt. Vi har regionens beste fagmiljø og enorme muligheter for den riktige kandidaten, sier fagleder Wenche Holt.


Vil du være med å styrke laget til Revisjon Midt-Norge? Trykk her for å søke på stillingen!


Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Font
Logo, Font, Text