Slik vil disse gründerne hjelpe bedrifter med å utvikle seg i riktig retning

PRODUSERT AV ADRESSEAVISEN BRAND STUDIO FOR EVETRO

Gründerne bak Evetro utvikler et system som åpner muligheter for å få en helt ny innsikt i hvilke utfordringer og forbedringsmuligheter som finnes i bedrifter.

Robin Koien og Ove Nordheim sier de ser et skifte i hvordan bedrifter er organisert. Markedet endrer seg i et svært høyt tempo og bedrifter som ikke holder følge står i stor fare for å bli utkonkurrert. 

Det er tydelig at bedriftene som kontinuerlig søker etter nye måter å forbedre seg på stiller sterkere enn de som ikke gjør det. 

Det digitale verktøyet Evetro, som Koien og Nordheim står bak, skal hjelpe bedrifter med nettopp dette – kontinuerlig forbedring.

- Vi er veldig glade for å se at flere bedrifter åpner opp øynene for verdien av kontinuerlig forbedring. Ved å digitalisere de teknikkene vi ser ut i markedet kan vi gi enda mer verdi tilbake til de som praktiserer det, sier Koien.

Her kan du lese mer om Evetro

Slik fungerer Evetro i prakis:

Fikk støtte fra Forskningsrådet

Idéen hadde utspring fra studiet Digital Samhandling ved NTNU i Trondheim, et studie med fokus på hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektivt samarbeid i bedrifter. 

I forbindelse med masteroppgaven ved NTNU jobbet de med å utvikle en prototype. 

- Vi begynte med en god del research mens vi fullførte studiene. Vi gikk gjennom forskningsartikler og eksisterende systemer i markedet. Det gikk fort opp for oss at vi hadde noe spesielt å komme med, sier Nordheim.

Etter studiene fikk de med seg to systemutviklere fra NTNU, Vegard Bjerkli Bugge og Lars Kråkevik, det skapte fart i utviklingen. 

- Jeg synes vi har satt sammen et godt team. I tillegg har vi hatt god kontakt med våre veiledere, relevante forskere og dyktige folk i markedet som hjelper oss å bevege oss i riktig retning, sier Koien. 

I starten jobbet de med Evetro på deltid. Juli 2018 skjedde det noe som gjorde det mulig for teamet i Evetro å jobbe med bedriften på fulltid. 

- Vi fikk en million kroner fra Forskningsrådet som gjorde det mulig for oss å satse. Det er vi veldig takknemlige for, sier Nordheim.

Evetro har som mål om å hjelpe bedrifter med kontinuerlig forbedring. Fra venstre: Ove Nordheim, Vegard Bjerkli Bugge og Robin Koien.

FULL_20190819_EVETRO-4588.jpg

Kontinuerlig forbedring

Kort sagt så handler kontinuerlig forbedring om å finne smartere måter å jobbe på og redusere bortkastet tid.

- Ofte er vi så opptatt med våre arbeidsoppgaver at vi ikke setter av tid til å finne smartere måter å gjøre jobben på. Dersom du ikke har en rutine for å jevnlig ta tak i utfordringer og forbedringsforslag så risikerer du å støte på de samme hindrene gang etter gang, sier Nordheim. 

Evetro er basert på «Retrospectives» - en effektiv metode for kontinuerlig forbedring. Her kan du lese mer om Retrospectives.

- Bruken av «Retrospectives» har økt mye de siste årene og det er et veldig godt tegn. Metoden skaper en god feedback loop, det skaper en rutine i det å samle og gjennomgå forbedringsforslag, sier Kråkevik

Fremdeles er det noen utfordringer flere sliter med, ifølge gründerne.

- Hovedutfordringene ligger i å følge opp forbedringstiltak, tilrettelegge for teams som er spredt utover flere lokasjoner og kommunikasjonsflyt på tvers av teams. Mye av utfordringene ved dette kan løses ved et system som tilrettelegger for det, sier Koien

Robin Koien og Ove Nordheim har kjent hverandre siden barndommen. Nå jobber de sammen med Evetro.

FULL_20190819_EVETRO-4706.jpg
FULL_20190819_EVETRO-.jpg

Ove Nordheim, Vegard Bjerkli Bugge og Robin Koien i Evetro.

Digitalisering

Gründerne mener digitalisering åpner opp for nye spennende muligheter.

- Å kjøre slike praksiser digitalt gjør det enklere å lagre informasjonen på en smartere måte. Dersom man kontinuerlig lagrer feedback, utfordringer og forbedringsforslag skaper dette en verdifull ressurs over tid. Det kan gi ansatte en bedre oversikt hva de ønsker å fokusere på, sier Koien.

Gründerne ønsker å gjøre det enkelt for ansatte i å bli involvert i avgjørelser som påvirker deres egen arbeidshverdag. 

- Den siste tiden har vi jobbet med å gjøre Evetro fleksibel og brukervennlig. Tanken er at du skal kunne gi feedback og komme med forbedringsforslag direkte via mobil fra hvor som helst. Fleksibilitet er veldig viktig, og det har vi blitt gode på, sier Bugge.

Bestemme over egen arbeidshverdag

For at man skal lykkes må alle involverte kunne si sin mening, og det er dette som legger grunnlaget for å forbedre seg, mener gründerne i Evetro. 

- Vi ser at det er viktig å tilrettelegge for at alle ansatte skal ha muligheten til å bestemme hvordan de ønsker å forbedre sin egen arbeidshverdag. Det å være selvstyrt bidrar til å man blir mer motivert, man utvikler seg raskere og det har svært god effekt på kulturen i en bedrift i sin helhet, sier Koien.


Høres dette spennende ut?
Besøk Evetros hjemmeside for å lese mer om systemet

- Vi ser at det er viktig å tilrettelegge for at alle ansatte skal ha muligheten til å bestemme hvordan de ønsker å forbedre sin egen arbeidshverdag.
Robin Koien

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio