HVORDAN LØSER VI KLIMAKRISEN?

Norge skal bli
karbonnøytralt,
og vi har dårlig tid.

Veitrafikk står for
en femtedel
av utslippene våre,
og har økt kraftig.


Hva kan vi gjøre for å
redusere utslippene? 

Svaret kan se ut til å komme fra Trøndelag.

KAPITTEL 1
- En artikkelserie om bærekraft i Midt-Norge
i fire deler

I Trøndelag lages
gassen som kan bli
Norges svar på
klimakrisen

waves-hvit.svg
logo-sparebank1smn.svg

Det startet med grønne tanker i hodet på erfarne gründere.

Nå står det grønne tanker på en odde og speiler seg i havflata. Tankene rommer en norskprodusert bærekraftig framtid.

marianneoghavard.jpg

Marianne Langvik og Håvard Wollan i Biokraft.

Håvard Wollan og Marianne Langvik i selskapet Biokraft så allerede for elleve år siden at biogass kunne bli en del av svaret på våre miljø – og bærekraftutfordringer. Året var 2009, allerede seks år før FN medlemsland ble enig om 17 mål for bærekraftig utvikling.

MUl 12 RGB.png

FNs bærekraftsmål, 12:

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Ideen som de to gründerne satt på skulle vise seg å bli høyaktuelle noen år etterpå. For er det slik at biogass kan hjelpe oss å nå målet om å bli karbonnøytral?

Det korte svaret er ja.

I dag står de bak biogassanlegget Biokraft på Skogn - verdens største fabrikk for flytende biogass.

Les mer: Starte bedrift? Sjekk her!

waves-hvit.svg

Hvert år produserer
fabrikken biogass
tilsvarende en reduksjon
i utslipp på
60 000 tonn CO2.

Det tilsvarer utslippet til
alle privatbiler
i hele Trondheim.

(Kilde: Biokraft)

Grønn industri

De kaller seg profesjonelle gründere, de fem som for knappe elleve år siden stiftet selskapet Biokraft. Målet var «ny grønn industri» - et begrep som for mange på den tiden andre var vanskelig å smake på. Men for Håvard og Marianne var lønnsom bærekraft sentralt i det som startet som en idé.


MUl 11 RGB.png

FNs bærekraftsmål, 11:
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

- Vi hadde allerede mange års erfaring som gründere. Biogass fascinerte oss tidlig fordi det er en fantastisk klimaløsning som både løser avfallsutfordringer og gjør transportsektoren grønn. Vi så raskt at biogass kan være en ekstremt viktig nøkkel i framtiden, forteller Håvard, som i dag er administrerende direktør for Biokraft.

Hva er biogass?

• Biogass kan dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et miljø uten oksygen.

• Som regel brukes planteavfall, matavfall, avløpsvann, husdyrgjødsel og fiskeslam til biogassproduksjon.

• Gassen består i hovedsak av metan, og ved forbrenning dannes det også CO2 og vann.

•  CO2 fra biogassproduksjon regnes som klimanøytralsiden det kommer fra biologisk avfall som inngår i det naturlige kretsløpet.

• Biogass kan benyttes til å produsere strøm, varme og drivstoff.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Dobbel miljøgevinst

Det er ikke uten grunn at biogassproduksjon nå er kjært velkommen i Norge, og at statsministeren selv klippet snora da det nyeste anlegget åpnet for noen år siden. NHO-direktør Ole Erik Almlid trakk fram nettopp Biokraft i talen under fjorårets årskonferanse, og kalte det et prakteksempel på ny norsk industri.


Det er få andre ressurser enn biogass som kan erstatte fossile stoffer - og som har dobbel klimanytte.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

- Når man fjerner avfall som ellers ville blitt en belastning, får man klimanytte. Men når man i tillegg gjør dette avfallet om til biogass, som for eksempel kan erstatte tradisjonelt drivstoff, så får det en dobbel nytteverdi. Vi kaller det 200 prosent klimanytte, forteller Marianne, som i dag er finansansvarlig i Biokraft.

MUl 13 RGB.png

FNs bærekraftsmål, 13:
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Dette er Biokraft:

Biokraft står bak verdens største fabrikk for flytende biogass. Fabrikken sto ferdig i 2018 på Fibortangen i Skogn.

• Fabrikken på Skogn har 10 ansatte, og omsetter for over 100 millioner i året.

• I dag produserer fabrikken biogass av blant annet marint avfall, og avfall fra fabrikken til Norske Skog på nabotomta.

• Biogassen som kommer fra fabrikken på Skogn brukes primært til transport for tunge kjøretøy og i skipsfart, og dermed erstatter det vanlig drivstoff. I produksjonen av biogass omdannes også noe reststoff om til biologisk gjødsel som lokale bønder tok i bruk for første gang i 2019.

Biokrafts biogass-anlegg sto ferdig våren 2018 på Fibortangen i Skogn, like ved der Norske Skogs fabrikk har stått i over 50 år.

waves-hvit.svg

Biokraft bruker i dag blant annet avfallsfisk fra norske oppdrettsanlegg og biprodukter av produksjonen til Norske Skog til å produsere biogass.

På fabrikkanlegget gjøres biogassen flytende, og fraktes på tanker til bruk som drivstoff. I dag går blant annet mange skip, lastebiler og bybusser på biogass.

waves-hvit.svg

Hvorfor er biogass så viktig for oss?

1_fossiltbrennstoff.svg

Med biogass kan vi redusere bruken av fossilt drivstoff og kunstig fremstilt gjødsel

2_biologiskavfall.svg

Avfallet vårt kan få nytt liv som biogass...

3_vannogpaland.svg

...som gir oss grønnere transport på hav og land...

4_gladku.svg

... og naturlig dyrket gress i norsk landbruk!

Vil skape lokal verdi

Uviklingen av selskapet Biokraft har gått stegvis, og i 2011 sto den første fabrikken på Agdenes klar. På den tiden var det Biokraft som sto bak frakteskipene som hentet avfallet fra oppdrettsnæringen, som etter hvert blir til biogass.

Noen år etter valgte de å selge både skipene og fabrikken for å gå i gang med byggingen av dagens fabrikk på Skogn. Men å gå fra å være en gründerbedrift til å stå bak verdens største fabrikkanlegg i sitt slag, ga utfordringer på veien.

anlegget.jpg

Plasseringen av biogass-fabrikken var alt annet enn tilfeldig.

- Prosessen med å utvikle ny grønn industri har krevd enormt med tålmodighet og dedikasjon fra alle parter. Det å omsette tanker og ideer om til noe fysisk og virkelig, er jo selve essensen av gründerskap. Med Biokraft skulle vi ikke bare bidra til det grønne skiftet, men også skape nye arbeidsplasser, forteller Håvard.

Vi har vært opptatt av å skape verdi både for oss - og Trøndelag.
Håvard Wollan

sitattegn.svg

For å kunne få det til, trengte de gode partnere. Istedenfor å hente kapital fra utlandet, fikk de med seg en annen sterk lokal aktør; SpareBank 1 SMN. Banksjef Erling Aune har fulgt selskapet tett i mange år.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

MUl 9 RGB.png

FNs bærekraftsmål, 9:
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Lokale løft

SpareBank 1 SMN setter bærekraft og grønn utvikling høyt, og da Biokraft kom på banen var det naturlig å bli med på reisen.

- Håvard og Marianne så hvordan de kunne styrke industrien lokalt, og hadde allerede gode investorer med seg da de kom til oss, forteller Erling.

Banken har også vært med å finansiere Biokrafts anlegg på Skogn, og har helt siden oppstarten vært en sparringspartner for det grønne industriselskapet.

Biokraft-Sak1-184.jpg

Håvard og Marianne, sammen med Erling, banksjef i SpareBank 1 SMN.

- Som bank tilbyr vi mer enn finansiering, og derfor har vi har matchet Biokraft med andre lokale selskap, som Norske Skog. Vi er opptatt av å bidra til vekst i lokalsamfunnet og positive ringvirkninger, slik kan vi få til utvikling sammen. Når man i tillegg kan bidra til grønn industri i regionen, er det ekstremt positivt, sier banksjefen.

Les mer:
Starte eller drive bedrift?
Snakk med en bedriftsrådgiver

Riktig tidspunkt

Håvard mener kompetente støttespillere har vært nøkkelen til Biokrafts fremvekst som grønt industriselskap.

- Både vi og SpareBank 1 SMN er opptatt av å bygge sterke lokale nettverk, og skulle vi lykkes i Trøndelag var de en selvskreven støttespiller for oss. Kompetanse rundt bærekraft og grønn industri hos finansielle aktører blir viktigere og viktigere, og vi har spilt hverandre god i den fantastiske relasjonen som vi har hatt de siste ti årene, mener Biokraft-sjefen.

Å bygge opp en grønn industribedrift fra start, var ikke bare enkelt for grunderne bak Biokraft.

Men kompetanse og tid har gjort det mulig.

sitattegn.svg

Vi har de riktige menneskene og talentene, traff planken og ble størst i verden på et tidspunkt som ikke kunne vært bedre.
Håvard Wollan

waves-hvit.svg

Slam og slo blir verdi

NHO-sjefen, Ole Erik Almlid, trakk fram Biokraft på Skogn i sin tale under NHOs årskonferanse i 2019. Han mener klimasatsingen kan være det nye gullet for Norge i framtiden, og at fabrikken på Skogn er starten på noe stort. Dette sa han sin tale:

- Noe er i emning.
På en odde i Trondheimsfjorden ligger Biokraft og verdens største anlegg for flytende biogass. Der blir slam fra skogen og slo fra fiskeoppdrett om til grønne løsninger.

- Her kan en enkelt bedrift sikre kutt i transport, reiseliv, landbruk og papirproduksjon. Næringer som tidligere hadde lite til felles kan finne nye markeder hos hverandre for ressurser som tidligere gikk tapt.
Ole Erik Almlid

sitattegn.svg
waves-hvit.svg

Biokrafts mål har hele tiden vært å finne en lønnsom løsning på klima- og miljøutfordringene våre. Men hva er neste steg for bedriften?

Å tenke stort, mener Håvard.

pil.svg

Husk lyd

pil.svg

Husk lyd

waves-hvit.svg

Kan din bedrift bli grønnere? Kanskje finnes det også lønnsomme muligheter i bærekraftige løsninger? Her er noen tips og råd fra SpareBank 1 SMN.

Tenke nytt og bærekraftig?

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

ANNONSØRINNHOLD